HỖ TRỢ

Trang chủ / Khai thác tính năng trên Topi / Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Vàng

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Vàng

1. Hướng dẫn xem giới thiệu sản phẩm

Bước 1: Từ trang chủ, chọn sản phẩm Vàng

Bước 2: Chọn tab “Danh sách sản phẩm”

Bước 3: Chọn sản phẩm, màn hình chuyển đến trang chi tiết sản phẩm

Bước 4: Chọn tab “Giới thiệu” để xem thông tin chi tiết về sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Vàng

2. Hướng dẫn xem thông tin tài sản Vàng

Bước 1: Từ trang chủ, chọn mục Vàng

Bước 2: Màn hình chuyển sang trang Vàng - Của tôi. Người dùng xem được tổng tài sản Vàng và cơ cấu tài sản gồm các loại vàng và giá trị tương ứng.

Bước 3: Ấn vào từng loại vàng để xem trang Chi tiết

Hướng dẫn xem thông tin tài sản Vàng

3. Hướng dẫn mua vàng

3.1 Mua vàng khi chưa có tài khoản eGold

Bước 1: Tại trang danh sách sản phẩm Vàng, chọn “Mua”. 

Bước 2: Chọn Đồng ý chia sẻ thông tin với DOJI để phục vụ cho thủ tục mở tài khoản và thực hiện các giao dịch với DOJI. 

Bước 3: Màn hình chuyển sang web của eGold, nhập mật khẩu và xác nhận

Bước 4: Nhập mã OTP

Bước 5: Nhập số lượng vàng 

Bước 6: Chuyển khoản theo thông tin chi tiết tại màn Chuyển khoản ngân hàng

Mua vàng khi chưa có tài khoản eGold

3.2 Mua vàng khi đã có tài khoản Egold nhưng chưa liên kết với tài khoản TOPI

Bước 1: Tại trang danh sách sản phẩm Vàng, chọn “Mua”. 

Bước 2: Chọn Đồng ý chia sẻ thông tin với DOJI để phục vụ cho thủ tục mở tài khoản và thực hiện các giao dịch với DOJI. 

Bước 3: Màn hình chuyển sang web của eGold, nhập OTP

Bước 4: Nhập mã OTP

Bước 5: Nhập số lượng vàng 

Bước 6: Chuyển khoản theo thông tin chi tiết tại màn Chuyển khoản ngân hàng

Mua vàng khi đã có tài khoản Egold nhưng chưa liên kết với tài khoản TOPI

4. Hướng dẫn bán vàng

Bước 1: Tại màn chi tiết tài sản Vàng, ấn “Bán”

Bước 2: Nhập số lượng muốn bán

Bước 3: Màn hình chuyển tới web của eGold, xác nhận thông tin và nhập mã OTP

Bước 5: Xem lại chi tiết giao dịch

Hướng dẫn bán vàng

5. Hướng dẫn đặt lịch rút vàng

Bước 1: Tại màn chi tiết tài sản vàng, ấn Rút

Bước 2: Nhập các thông tin trong màn Đặt lịch rút vàng và ấn “Đặt lịch”

Bước 3: Xem lại thông tin chi tiết

 

Hướng dẫn đặt lịch rút vàng

 

6. Hướng dẫn hủy lịch rút vàng

Bước 1: Tại màn chi tiết sản phẩm Vàng, chọn mục “Lịch hẹn rút vàng”

Bước 2: Chọn lịch hẹn rút cần hủy và ấn 

Bước 3: Ấn hủy hẹn và ấn xác nhận

Bước 4: Xem lại chi tiết lịch hẹn đã hủy

 

Hướng dẫn hủy lịch rút vàng 

Hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

1900636977

[email protected]