Tài chính cá nhân

Tài chính cá nhân là gì?

Quản lý tài chính cá nhân sẽ giúp bạn hiểu về dòng tiền và nhận thức rõ về tình hình tài chính của bản thân. Nhờ đó, bạn sẽ đảm bảo tài chính ổn định nhờ quản lý tài chính đúng đắn, dễ dàng lập, quản lý và hiện thực hóa các mục tiêu tài chính cá nhân.

1

Quản lý dòng tiền thu, chi

2

Quản lý tài sản có, tài sản nợ

3

Đặt ra các mục tiêu tài chính

4

Kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch tự do tài chính

5

Kế hoạch đầu tư, phân bổ đầu tư dựa trên hồ sơ rủi ro

6

Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch

Tài chính cá nhân

quản lý tài chính cá nhân

Quản lý tài chính cá nhân khoa học và hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích về tài chính cũng như cuộc sống của bạn

icon check

Đảm bảo tài chính cho bản thân và gia đình.

icon check

Chủ động nguồn tài chính cho những trường hợp khẩn cấp.

icon check

Giảm bớt gánh nặng và áp lực tài chính trong cuộc sống hàng ngày.

icon check

Nhanh chóng đạt được những mục tiêu tài chính, mục tiêu tiết kiệm của bản thân cũng như có thể đạt đến Tự do tài chính - mục tiêu lớn nhất mà ai cũng mong muốn đạt đến.

“QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN” TOÀN DIỆN VỚI TOPI

Chỉ cần nhập các thông tin cần thiết, TOPI sẽ tự động quản lý và đưa ra khuyến nghị phù hợp nhất dành cho bạn

Tài chính cá nhân trên TOPI

Thiết lập hồ sơ rủi ro

icon check

Xác định hồ sơ rủi ro, lợi nhuận kì vọng

icon check

Khuyến nghị phân bổ các lớp tài sản: Tiền gửi tiết kiệm, Vàng, Trái phiếu, Cổ phiếu, v.v...

Quản lý gia sản

Quản lý gia sản

icon check

Quản lý thông tin chi tiết về Dòng tiền, Tài sản và Nợ

icon check

Tổng hợp thông tin tài chính và lập Bảng cân đối tài sản, tháp tài sản hiện tại cho bạn

Lên kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính

icon check

Thiết lập các kế hoạch Nghỉ hưu, Tự do tài chính, Mua nhà, Mua xe. Gắn tài sản với kế hoạch.

icon check

Theo dõi tiến độ hoàn thành của Tài sản thực tế so với Tài sản theo kế hoạch

icon check

Đưa ra khuyến nghị đầu tư chi tiết theo tháng/năm vào các lớp tài sản

phương pháp THỰC HIỆN

Bạn sẽ cần tự nghiên cứu rất nhiều cách để quản lý tài chính cá nhân, thuê các chuyên gia & công ty tư vấn tài chính, hay chỉ đơn giản là sử dụng ứng dụng TOPI!

Tự nghiên cứu

Chi phí
Thời gian
Kiến thức
Kinh nghiệm

Thuê chuyên gia, công ty tài chính

Chi phí
Thời gian
Kiến thức
Kinh nghiệm

Tối ưu nhất

Sử dụng ứng dụng TOPI

Chi phí
Thời gian
Kiến thức
Kinh nghiệm
Hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

1900636977

[email protected]