11/01/2023

Cổ phiếu phổ thông là gì? Quyền lợi khi nắm giữ cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông là loại hình chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu một doanh nghiệp. Đây là một loại cổ phiếu rất phổ biến cũng như mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận tốt.

icon-fb

Share

icon-copy

Copy link

Cổ phiếu phổ thông mang lại cho người sở hữu quyền biểu quyết trong công ty. Và bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cổ phiếu phổ thông. Hãy cùng TOPI tìm hiểu ngay!

1. Cổ phiếu phổ thông là gì?

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu ở một công ty. Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có quyền bầu hội đồng quản trị, biểu quyết các chính sách trong công ty.

Cổ phiếu phổ thông là gì?

Cổ phiếu phổ thông trên thị trường chứng khoán

Cổ phiếu phổ thông mang lại tỷ suất sinh lợi cao hơn trong dài hạn. Trong trường hợp thanh lý, cổ đông phổ thông chỉ có quyền với tài sản công ty sau khi trái chủ, cổ đông ưu đãi, những người thành lập khác được thanh toán đầy đủ. 

Cổ phiếu phổ thông được báo cáo tại phần vốn chủ sở hữu của cổ đông ở bảng cân đối kế toán của công ty.

Xem thêm:  Đầu tư cổ phiếu là gì? Kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu cho người mới

2. Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông hiện nay được phát hành cực kỳ rộng rãi. Nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phiếu phổ thông tại:

- Mua cổ phiếu phổ thông từ phát hành lần đầu (thị trường sơ cấp).

- Mua cổ phiếu phổ thông từ thị trường chứng khoán (thị trường thứ cấp).

Mệnh giá cổ phiếu phổ thông là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cơ sở để tính cổ tức mà cổ đông phổ thông nhận được. 

Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông có quyền nhận cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên cổ đông phổ thông sẽ được hưởng quyền lợi sau cùng trong trường hợp công ty phá sản.

Không thể chuyển cổ phiếu phổ thông thành cổ phiếu ưu đãi. Nhưng có thể chuyển cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông dựa theo nghị quyết Đại hội cổ đông.

Cổ phiếu phổ thông khả năng sinh lời còn tốt hơn hầu hết các loại chứng khoán khác (gồm cả trái phiếu). Cổ đông phổ thông hưởng lợi khi kết quả kinh doanh của công ty khả quan và kinh tế vĩ mô ổn định. 

Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông

Đặc điểm nổi bật của cổ phiếu phổ thông

3. Ưu và nhược điểm của cổ phiếu phổ thông

Ưu điểm của cổ phiếu phổ thông

- Dễ giao dịch.

- Dễ dàng tìm kiếm thông tin về các công ty niêm yết. Nhờ đó phân tích sẽ chính xác hơn.

- Nếu công ty phát triển có thể có lợi nhuận lớn.

Nhược điểm

- Vốn ban đầu không được bảo đảm. Tiềm ẩn rủi ro bởi cổ phiếu có thể bị mất giá, sẽ mất trắng khoản vốn ban đầu.

- Cổ phiếu là bằng chứng phản ánh tình hình công ty nên trong trường hợp xấu cổ phiếu có thể gây thua lỗ.

Ưu và nhược điểm của cổ phiếu phổ thông

Lưu ý khi giao dịch với cổ phiếu phổ thông

4. Quyền lợi khi nắm giữ cổ phiếu phổ thông

Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được coi là chủ sở hữu thực sự của công ty. Vì vậy nắm giữ cổ phiếu phổ thông được hưởng các quyền lợi như:

- Quyền chia sẻ lợi nhuận, thu nhập, tài sản của công ty: Cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần có quyền tham gia vào lợi nhuận. Lợi nhuận phân chia dựa trên số lượng cổ phiếu sở hữu. Lợi nhuận thu được đáng kể đối với các cổ đông theo thời gian.

- Quyền quản lý hoạt động của công ty: Cổ đông phổ thông có quyền tác động đến việc quản lý công ty thông qua bầu chọn hội đồng quản trị. Công ty nhỏ hơn, chủ tịch hay chủ tịch hội đồng quản trị thường là cá nhân. Họ là người sở hữu cổ phần phổ thông lớn nhất. Công ty lớn có sự đa dạng hơn trong nhóm nhà đầu tư cổ đông phổ thông.

- Quyền mua cổ phiếu mới: Công ty phát hành cổ phiếu mới, cổ đông phổ thông hiện tại có quyền mua một số lượng cổ phiếu nhất định trước khi cổ phiếu được chào bán cho cổ đông mới. 

- Quyền bỏ phiếu: Quyền lớn nhất của cổ đông phổ thông là bỏ phiếu trong cuộc họp thường niên hoặc đại hội đồng. Quyền biểu quyết của cổ đông phổ thông tương đương một phiếu biểu quyết trên mỗi cổ phiếu sở hữu. Từ đó sẽ tác động lớn hơn từ các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu lớn hơn.

- Quyền khởi kiện về những hành vi sai trái: Quyền lợi của cổ đông phổ thông bị xâm phạm thì có quyền khởi kiện công ty phát hành. 

Quyền lợi khi nắm giữ cổ phiếu phổ thông

Lợi ích khi nắm giữ cổ phiếu phổ thông

5. Lợi ích của cổ phiếu phổ thông

Lợi ích với công ty cổ phần phát hành:

- Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu phổ thông sẽ có tác động huy động nguồn vốn mới. Sử dụng nguồn vốn từ cổ đông mua cổ phiếu phổ thông để phát triển sản xuất kinh doanh. 

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng, công ty cổ phần tạo thêm sức hút trên thị trường. Nhờ thế có thể gây dựng hình ảnh đến nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Từ đó thu hút đầu tư, góp vốn kinh doanh.

Lợi ích với nhà đầu tư mua cổ phiếu:

- Ai tham gia mua cổ phiếu phổ thông đều trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp. Cổ đông phổ thông có quyền hạn của cô đông như bỏ phiếu, bầu cử hay nhận cổ tức.

Lợi ích của cổ phiếu phổ thông

Vai trò quan trọng của cổ phiếu phổ thông trên thị trường chứng khoán 

6. Rủi ro của cổ phiếu phổ thông

Rủi ro của cổ phiếu phổ thông với công ty cổ phần: 

- Phát hành cổ phiếu phổ thông khiến việc quản lý của công ty khó khăn hơn khi có nhiều người sở hữu doanh nghiệp. 

- Bên cạnh đó, xung đột lợi ích có thể xảy ra với các cổ đông, nhóm cổ đông. Công ty có thể bị chi phối khi cổ đông, nhóm cổ đông có số lượng cổ phần nhất định.

Rủi ro của cổ phiếu phổ thông với nhà đầu tư

- Cổ phiếu phổ thông có thể gây ra thua lỗ nếu mua cổ phiếu của những công ty làm ăn yếu kém hoặc trong giai đoạn kinh tế bất ổn.

Rủi ro của cổ phiếu phổ thông

Rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu phổ thông

7. Phân biệt cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Để phân biệt cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cần phải so sánh điểm giống và khác nhau giữa 2 loại này.

Giống nhau

- Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều là một loại cổ phiếu. Hai loại này đều là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong doanh nghiệp.

- Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều do công ty cổ phần phát hành, là công cụ của thị trường vốn.

- Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều đều không được hoàn vốn và có thời hạn: trung và dài hạn.

- Cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều đều chỉ có trách nhiệm góp vốn.

Khác nhau

Đặc điểm

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi

Về vấn đề bản chất

Cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu của các công ty cổ phần. Và cổ phiếu phổ thông bắt buộc phải có.  

Là cổ phiếu tự nguyện.

Về vấn đề lợi tức

Cổ phiếu phổ thông mức độ ổn định không cao. Loại cổ phiếu này phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty. Lợi tức của cổ phiếu phổ thông được nhận sau khi trả lợi tức cho cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu. 

Lợi tức ổn định.

Về vấn đề  người giữ cổ phiếu

Người giữ cổ phiếu là được nhận giá trị tài sản còn lại khi công ty bị phá sản cuối cùng.
Có quyền ứng cử, bỏ phiếu các chức vụ quản lý doanh nghiệp.

Nhận tiền thanh lý tài sản công ty trước các cổ đông. 
Không được quyền tham gia bầu cử và ứng cử Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

Về vấn đề quyền biểu quyết

Được biểu quyết dựa theo số lượng cổ phần đang nắm giữ. 

Quyền biểu quyết cao hơn. 

Khả năng chuyển nhượng

Được chuyển nhượng tự do.

Không được chuyển nhượng theo ý muốn của chủ sở hữu.

Khả năng chuyển đổi

Không chuyển được thành cổ phiếu ưu đãi.

Có thể đổi sang cổ phiếu ưu đãi.

Khả năng thu hồi tài sản

Người cuối cùng được thụ hưởng tiền thanh lý tài sản trong trường hợp công ty bị phá sản.

Hưởng tiền thanh lý tài sản trước các cổ đông nhưng sau người sở hữu trái phiếu.

Hiểu rõ cổ phiếu phổ thông là gì sẽ giúp bạn có lựa chọn đầu tư đúng đắn. TOPI mong rằng, thông qua bài viết trên, bạn có thể hiểu hơn về cổ phiếu phổ thông cũng như cách thức hoạt động của loại cổ phiếu này. Chúc bạn đầu tư thành công!
 

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI