Facebook Topi

01/03/2024

Thuế môn bài là gì? Cách nộp thuế môn bài 2024 nhanh chóng

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một loại thuế trực thu, bất cứ cá nhân tổ chức doanh nghiệp hay hộ gia đình có tham gia kinh doanh sản xuất đều phải nộp. Mức nộp lệ phí môn bài từ 300,000 đồng cho đến 3 triệu đồng. 

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Có thể bạn đã biết, tất cả các đơn vị, cá nhân khi đăng ký bất cứ hình thức kinh doanh nào, được cấp giấy phép thì đều phải có nghĩa vụ đóng thuế môn bài. Kể cả những cửa hàng tạp hoá mà bạn hay mua hàng, cũng thế. Vậy thuế môn bài là gì, mức đóng thuế là bao nhiêu?

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài (Business License tax) là một loại thuế trực thu, theo đó, bất kỳ cá nhân, tổ chức hay hộ gia đình nào tham gia sản xuất kinh doanh đều phải nộp định kỳ hàng năm. Mức nộp bao nhiêu thì còn tuỳ vào vốn điều lệ, vốn đầu tư của tổ chức, hoặc doanh thu năm của cá nhân và hộ kinh doanh. 

Thuế môn bài là gì?

Tìm hiểu khái niệm về thuế môn bài

Bản chất của thuế môn bài giống như việc bạn mua vé khi lên xe bus, mỗi năm bạn đều cần phải mua để được phép hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Từ ngày 01/01/2017 cho đến nay, thuật ngữ “thuế môn bài” được thay thế bằng lệ phí môn bài trong văn bản pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, do thói quen nên người dân vẫn sử dụng như bình thường.

Nguyên nhân cho sự thay đổi này đó là:

- Nếu coi là thuế môn bài thì đó là khoản thuế nộp bắt buộc cho Ngân sách Nhà nước (sau đây viết tắt NSNN) của đơn vị kinh doanh, như vậy thì loại thuế này sẽ chịu sự chi phối của Luật thuế và là một trong những khoản thu chính của Nhà nước.

- Nếu coi là lệ phí môn bài thì nó là khoản tiền ấn định phải nộp cho Cơ quan Nhà nước khi đơn vị kinh doanh được nhận cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước, nó không phải là khoản thu chính mà chỉ là một trong những khoản thu khác thuộc NSNN.

2. Các cấp bậc lệ phí (thuế) môn bài hiện nay

Các cấp bậc lệ phí (thuế) môn bài hiện nay

Các cấp bậc về thuế môn bài hiện nay

Cấp bậc thuế môn bài được quy định tại Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP và khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, cụ thể là như sau:

Căn cứ tính lệ phí môn bài Mức lệ phí môn bài cần nộp
Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư/vốn điều lên từ 10 tỷ đồng trở lên 3 triệu đồng/năm
Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư/vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng 2 triệu đồng/năm
Chi nhánh, đơn vị sự nghiệp, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, các tổ chức kinh tế khác 1 triệu đồng/năm
Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có doanh thu lớn hơn 500 triệu đồng/năm 1 triệu đồng/năm
Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có doanh thu từ 300 - 500 triệu đồng/năm 500 ngàn đồng/năm
Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 - 300 triệu đồng/năm 300 ngàn đồng/năm

Miễn lệ phí môn bài nếu tổ chức, cá nhân rơi vào những trường hợp như:

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể sang thì sẽ được miễn phí thuế môn bài trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD (đăng ký kinh doanh);

- Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc được thành lập trong năm 2024 thì sẽ được miễn thuế môn bài của năm 2024 này;

- Hộ kinh doanh chỉ có doanh thu dưới 100 triệu đồng;

- Cá nhân, hộ kinh doanh lần đầu tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm bắt đầu tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đó;

- Cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh sản xuất tại địa điểm không cố định (theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính) hoặc hoạt động không thường xuyên;

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nuôi trồng - đánh bắt thuỷ hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá;

- Điểm bưu điện văn hoá xá, cơ quan báo chí bao gồm cả báo in, báo nói, báo hình hay báo điện tử;

- Cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối;

- Hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh - văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, LH HTX và của cả doanh nghiệp tư nhân hoạt động kinh doanh tại địa bàn miền núi (đúng theo quy chế của Uỷ ban dân tộc).

3. Đối tượng nộp lệ phí (thuế) môn bài

Đối tượng nộp thuế môn bài là tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ. Tất cả các hộ gia đình, nhóm cá nhân và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không kể quy mô của tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Cụ thể là:

Đối tượng nộp lệ phí (thuế) môn bài

Những đối tượng cần nộp thuế môn bài

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được thành lập đúng quy định pháp luật;

- Những tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh khác;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP;

- Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Quy định về thời gian nộp và hạn nộp lệ phí (thuế) môn bài

Quy định về thời gian nộp và hạn nộp lệ phí (thuế) môn bài

Những quy định về thời gian nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí (thuế) môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hằng năm.

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên, bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, sau khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (hết năm thứ ba tính từ năm thành lập doanh nghiệp) thì quy định về thời hạn nộp như sau:

- Chậm nhất là ngày 30/07 năm kết thúc thời gian miễn, với trường hợp thời gian miễn lệ phí rơi vào trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm.

- Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn, trường hợp thời gian miễn lệ phí rơi vào trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm.

Ví dụ: Bạn được miễn lệ phí môn bài đến hết tháng 4/2023 thì thời gian nộp lệ phí môn bài là 30/07/2023. Còn nếu như bạn được miễn lệ phí đến hết tháng 9/2023 thì thời gian nộp lệ phí môn bài sẽ rơi vào 30/01/2024.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã từng chấm dứt hoạt động kinh doanh, sản xuất nhưng lại hoạt động trở lại thì thời hạn nộp là:

- Nếu hoạt động trong vòng 6 tháng đầu năm thì chậm nhất là phải nộp vào ngày 30/07 của năm trở lại hoạt động;

- Nếu hoạt động trong vòng 6 tháng cuối năm thì chậm nhất là phải nộp vào ngày 30/01 của năm liền kề năm hoạt động trở lại.

5. Cách nộp lệ phí (thuế) môn bài đơn giản

Các đơn vị tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân có 2 cách để nộp lệ phí môn bài:

Cách 1, nộp tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước của quận, huyện tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tại chi nhánh trên khắp cả nước.

Cách 2, trích từ ngân hàng của chính cá nhân, tài khoản kinh doanh của hộ gia đình, tài khoản ngân hàng của công ty để nộp thuế điện tử. Chú ý hình thức này đòi hỏi người nộp cần có chữ ký số.

Cách nộp lệ phí (thuế) môn bài đơn giản

2 cách đóng thuế môn bài đơn giản, nhanh chóng

6. Những quy định về xử phát đối với việc nộp chậm, trốn nộp lệ phí (thuế) môn bài

Nếu chậm nộp lệ phí (thuế) môn bài thì số tiền phạt sẽ căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp rồi áp dụng công thức tính:

Tiền phạt lệ phí môn bài = Tổng tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp x 0.03%

Nếu quá thời hạn từ 01 - 05 ngày mà vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, truy xét thấy có tình tiết nhẹ thì chỉ phạt cảnh cáo.

Nếu quá thời hạn từ 01 - 30 ngày mà vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế thì sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Nếu quá thời hạn từ 31 - 60 ngày mà vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Nếu quá hạn từ 61 - 90 ngày mà vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế hoặc trên 91 ngày mà vẫn không phát sinh số thuế phải nộp thì bị phạt tiền từ 8 triệu cho đến 15 triệu đồng.

Những quy định về xử phát đối với việc nộp chậm, trốn nộp lệ phí (thuế) môn bài

Những quy định về việc xử phạt đối với trường hợp nộp chậm hoặc trốn thuế

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 90 ngày trở lên tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, có phát sinh thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp trước thời điểm công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế (căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý Thuế) thì sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng.

Tóm lại, lệ phí môn bài là một khoản thu ngân sách nhà nước mà bất cứ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hay hộ gia đình có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bắt buộc phải nộp (trừ những trường hợp đặc biệt được miễn thuế). Để hiểu kỹ hơn về lệ phí môn bài hay thuế môn bài thì bạn nên tham khảo một số văn bản Nhà nước hướng dẫn như Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Thông tư 302/2016/TT-BTC. Mong rằng, những thông tin mà TOPI mang đến sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan:

Những thông tin về chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn mà bạn cần biết!

Thuế VAT là gì? Cách tính thuế giá trị gia tăng

Điều kiện và cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online mới nhất

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/p79cQXw1O9Yqvz53HKedOuxP6WGPFW0e7dLVrYB2.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger