Facebook Topi

22/04/2024

So sánh tài trợ bằng nợ và và tài trợ bằng vốn cổ phần

Tài trợ bằng nợ và tài trợ bằng vốn cổ phần có sự khác biệt như thế nào? Nên lựa chọn loại tài trợ nào thì sẽ rẻ hơn? Cùng Topi tìm hiểu qua blog sau.

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Tài trợ bằng vốn cổ phần và tài trợ bằng nợ là hai cách mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để bổ sung nguồn tài chính. Từ nguồn tài trợ này mà doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng dải sản phẩm, mở thêm cửa hàng hoặc thuê thêm nhân viên. Với số tiền phù hợp, công ty có thể mua thiết bị máy móc sản xuất mới, thuê văn phòng hoặc mở rộng đội ngũ nhân viên của mình.

Cùng Topi tìm hiểu về từng phương thức huy động vốn bằng tài trợ bằng nợ và tài trợ bằng vốn cổ phần, qua đó xem xét đâu là cách phù hợp hơn với doanh nghiệp của mình.

I. Tài trợ bằng nợ là gì?

Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn đã từng quen với các khoản vay, cho dù đó là khoản thế chấp hay học phí đại học. Quá trình vay nợ tài trợ cho một doanh nghiệp cũng tương tự. Người đi vay nhận tiền từ bên thứ ba và hứa sẽ trả lại tiền gốc cộng với tiền lãi, đại diện cho “chi phí” của số tiền bạn đã vay lúc đầu.

Tài trợ bằng nợ và tài trợ bằng vốn cổ phần

Sau đó, người vay sẽ thực hiện thanh toán hàng tháng cả lãi và gốc, đồng thời cầm cố tài sản để đảm bảo cho người cho vay. Hàng tồn kho, bất động sản, các khoản phải thu, hợp đồng bảo hiểm hoặc thiết bị máy móc có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp nếu người đi vay không trả được nợ.

II. Các loại hình tài trợ bằng nợ

Các loại tài trợ nợ sau đây là phổ biến nhất:

1. Vay ngân hàng

Những khoản vay này thường có lãi suất vừa phải hơn hơn các khoản vay từ những địa chỉ cho vay thay thế, mặc dù điều kiện vay khắt khe hơn.

2. Khoản vay SBA

Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nhân. Thông qua các đối tác ngân hàng, SBA cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp hơn và thời hạn dài hơn, nhưng khó được chấp thuận hơn.

3. Ứng trước tiền mặt của người bán

Khoản vay từ người cho vay thay thế được hoàn trả bằng một phần doanh số bán thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của bạn sẽ cấu thành loại hình tài trợ nợ này. Lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm tạm ứng tiền mặt hàng năm (APR) của người bán thường rất cao.

4. Hạn mức tín dụng

Hạn mức tín dụng kinh doanh cung cấp cho bạn một khoản tiền, nhưng bạn chỉ rút nó khi cần thiết. Bạn chỉ trả lãi cho những gì bạn sử dụng và các yêu cầu về tài sản thế chấp không phổ biến so với các hình thức vay nợ khác.

5. Thẻ tín dụng doanh nghiệp

Thẻ tín dụng doanh nghiệp hoạt động tương tự như thẻ tín dụng cá nhân, nhưng chúng có thể bao gồm các tính năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nhiều hơn, chẳng hạn như phần thưởng chi tiêu mà hạn mức tín dụng doanh nghiệp không cung cấp.

III. Tài trợ vốn cổ phần là gì?

Tài trợ vốn cổ phần đòi hỏi phải bán cổ phần trong công ty cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trở thành cổ đông của doanh nghiệp và chia sẻ lợi nhuận cũng như rủi ro với doanh nghiệp. Có rất nhiều cách để có được nguồn vốn cổ phần, chẳng hạn như thông qua các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc huy động vốn từ cộng đồng.

Tài trợ bằng nợ và tài trợ bằng vốn cổ phần

Không có nghĩa vụ trả lãi suất như trong tài trợ bằng nợ. Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ là chủ sở hữu một phần, được hưởng một phần lợi nhuận của công ty và thậm chí có thể có quyền bỏ phiếu về cách điều hành công ty, tùy thuộc vào các điều khoản mua bán.

IV. Các loại hình tài trợ vốn cổ phần

Sau đây là các hình thức tài trợ vốn cổ phần phổ biến:

1. Nhà đầu tư thiên thần

Nhà đầu tư thiên thần là một cá nhân giàu có, người cung cấp một lượng tiền mặt đáng kể cho doanh nghiệp. Nhà đầu tư thiên thần nhận được vốn sở hữu, hoặc một phần của doanh nghiệp, hoặc nợ chuyển đổi để đổi lấy khoản đầu tư của họ.

2. Nhà đầu tư mạo hiểm

Nhà đầu tư mạo hiểm là một cá nhân hoặc tổ chức đầu tư tiền vào các doanh nghiệp, điển hình là các công ty khởi nghiệp có rủi ro cao. Trong hầu hết các trường hợp, tiềm năng tăng trưởng của một công ty khởi nghiệp sẽ bù đắp cho rủi ro của nhà đầu tư. Về lâu dài, nhà đầu tư mạo hiểm có thể tìm cách mua lại công ty hoặc, nếu nó được giao dịch công khai, một phần đáng kể cổ phần của nó.

Tài trợ bằng nợ và tài trợ bằng vốn cổ phần

3. Huy động vốn từ cộng đồng

Huy động vốn từ cộng đồng là hoạt động bán cổ phần nhỏ của một công ty cho một số lượng lớn các nhà đầu tư thông qua các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng. Thông thường, những chiến dịch này đòi hỏi nỗ lực tiếp thị lớn và rất nhiều nền tảng để đạt được mục tiêu tài trợ.

V. Sự khác biệt giữa tài trợ bằng nợ và vốn cổ phần

Nền tảng Khoản vay

Vốn cổ phần

Ý nghĩa Nợ là một hình thức tài trợ được phát hành với lãi suất cố định và thời hạn cố định.   

Vốn cổ phần là một loại hình tài trợ được cung cấp để đổi lấy một phần lợi nhuận và quyền sở hữu của công ty. 

Thời gian    

Vốn nợ được phát hành có kỳ hạn từ một đến mười năm.   

Thông thường, vốn cổ phần được phát hành trong một khoảng thời gian dài hơn. 

Trả lại

Vốn nợ có lãi suất cố định và toàn bộ số tiền có thể được hoàn trả. 

Vốn cổ phần có tỷ suất lợi nhuận thay đổi. Nó phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty. 

Bảo vệ Vốn nợ có thể được bảo đảm (bằng tài sản thế chấp) hoặc không có bảo đảm. 

Vốn cổ phần không được đảm bảo vì quyền sở hữu được cung cấp thay cho tài sản thế chấp. 

Rủi ro Nó ít rủi ro hơn vì tiền lãi được trả trong trường hợp thua lỗ và tiền gốc có thể được thu hồi. 

Nó mang mức độ rủi ro cao hơn vì lợi nhuận có thể thấp bằng 0 nếu doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận. 

Công cụ

Các khoản cho vay, trái phiếu và trái phiếu là những ví dụ về các công cụ huy động nợ. 

Các công cụ được sử dụng để gây quỹ được chia sẻ. 

Trạng thái

Nợ được tổ chức coi là người cho vay. 

Các nhà đầu tư cổ phần được coi là chủ sở hữu của công ty. 

Quyền sở hữu

Trong bối cảnh nợ nần, quyền sở hữu không bị mất. 

Quyền sở hữu được chia cho các cổ đông khác nhau dựa trên cổ phần của họ. 

Nguồn Các khoản vay ngân hàng có sẵn, cũng như các khoản nợ và trái phiếu cho các tổ chức khác nhau và công chúng. 

Cổ phiếu có thể được phát hành ra công chúng và cho nhiều tổ chức khác nhau. 

VI. Lựa chọn tài trợ bằng vốn chủ sở hữu hay tài trợ bằng nợ

Khi xem xét nguồn tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh, điều quan trọng là phải xem xét tình hình cụ thể của bạn. Hãy xem xét dòng tiền hiện tại của bạn và các lựa chọn tài chính dễ dàng đạt được nhất. Bạn cũng phải xác định tầm quan trọng của việc giữ quyền sở hữu doanh nghiệp của mình.

Nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất của một doanh nghiệp, bạn phải quyết định có chấp nhận nhà đầu tư làm đối tác kinh doanh hay không. Nếu công ty có thêm chủ sở hữu, tất cả những người liên quan phải đồng ý bán vốn sở hữu cho nhà đầu tư tiềm năng.

Phần kết luận

Nợ và tài trợ vốn cổ phần là hai phương pháp chính để doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn, mỗi phương pháp đều có những lợi ích và cân nhắc riêng.

Tài trợ bằng nợ liên quan đến việc vay tiền từ người cho vay, tạo ra mối quan hệ chủ nợ-con nợ. Nó cho phép các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng trong khi vẫn duy trì quyền sở hữu và kiểm soát. Tuy nhiên, nghĩa vụ trả nợ thường xuyên phải được đáp ứng, bất kể lợi nhuận của công ty như thế nào. Việc không đáp ứng các nghĩa vụ này có thể dẫn đến hình phạt hoặc thậm chí phá sản.

Tài trợ bằng nợ và tài trợ bằng vốn cổ phần

Tài trợ vốn cổ phần liên quan đến việc bán một phần quyền sở hữu của công ty cho các nhà đầu tư, những người trở thành cổ đông. Phương pháp này không yêu cầu hoàn trả thường xuyên và cho phép doanh nghiệp chia sẻ rủi ro và lợi ích với nhà đầu tư. Tuy nhiên, nó làm loãng quyền sở hữu và quyền kiểm soát khi các cổ đông có quyền yêu cầu về lợi nhuận và quyền ra quyết định của công ty.

Việc tài trợ bằng nợ và vốn cổ phần dựa trên một số yếu tố, bao gồm điều kiện tài chính của công ty, triển vọng tăng trưởng và khả năng chấp nhận rủi ro. Cách tiếp cận cân bằng có thể liên quan đến việc sử dụng cả hai phương pháp một cách chiến lược để tối ưu hóa cơ cấu vốn và đáp ứng nhu cầu vốn một cách hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

1. Tài trợ bằng nợ là gì?

Trả lời: Tài trợ bằng nợ là phương thức huy động vốn bằng cách vay tiền từ người cho vay, chẳng hạn như ngân hàng hoặc người nắm giữ trái phiếu, với lời hứa trả nợ trong một khoảng thời gian xác định. Nó liên quan đến việc tạo ra mối quan hệ chủ nợ-con nợ, trong đó người đi vay có nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi thường xuyên.

2. Tài trợ vốn cổ phần là gì?

Trả lời: Tài trợ vốn cổ phần là phương thức huy động vốn bằng cách bán một phần quyền sở hữu của công ty cho nhà đầu tư trở thành cổ đông. Để đổi lấy khoản đầu tư của mình, các cổ đông nhận được quyền sở hữu và tiềm năng thu lợi nhuận dưới hình thức cổ tức hoặc tăng giá vốn.

3. Tài trợ bằng nợ hay Tài trợ bằng vốn cổ phần: Phương pháp nào rẻ hơn

Trả lời: Việc tài trợ bằng nợ thường được coi là rẻ hơn về mặt chi phí vì các khoản thanh toán lãi vay được khấu trừ thuế, khiến nó hiệu quả hơn về thuế. Mặt khác, tài trợ vốn cổ phần không liên quan đến việc trả lãi nhưng đòi hỏi phải chia sẻ lợi nhuận với các cổ đông.

4. Phương pháp nào phù hợp hơn cho startup hoặc doanh nghiệp nhỏ?

Trả lời: Các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ thường thấy việc tài trợ bằng vốn cổ phần phù hợp hơn vì họ có thể có tài sản hạn chế hoặc hồ sơ theo dõi để đảm bảo khoản nợ đáng kể. Tài trợ vốn cổ phần cho phép họ thu hút các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng của họ và sẵn sàng cấp vốn để đổi lấy cổ phần sở hữu.

5. Công ty có thể sử dụng cả nguồn tài trợ bằng nợ và vốn cổ phần không?

Trả lời: Có, nhiều công ty sử dụng kết hợp tài trợ bằng nợ và vốn cổ phần để tối ưu hóa cơ cấu vốn của họ. Cách tiếp cận này cho phép họ tận dụng lợi thế của cả hai phương pháp đồng thời quản lý rủi ro và chi phí một cách hiệu quả.

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/EOwdGS736fIL7NNMN6FvcSoYwOHGvZYbs570X1IR.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/VvUsgRKPmOmXWi1dQ1ti9RrFRj2PQ28Nxfu0e5fv.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger