27/06/2023

Lô chẵn, lô lẻ chứng khoán là gì? Cách giao dịch trên sàn chứng khoán

Bắt đầu từ năm 2021, lô giao dịch chứng khoán trên cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM đều đồng bộ là 100 đơn vị, nên muốn giao dịch với lô lẻ thì nhà đầu tư buộc phải mua/bán qua công ty chứng khoán. Khi giao dịch lô chẵn nhà đầu tư có thể sử dụng mọi lệnh nhưng khi giao dịch với lô lẻ thì nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng lệnh LO. 

icon-fb

Share

icon-copy

Copy link

Lô chẵn có nghĩa là mỗi lần giao dịch nhà đầu tư phải giao dịch với số lượng là 100 cổ phiếu hoặc bội số của 100. Lô lẻ có nghĩa là nhà đầu tư giao dịch từ 1 - 99 cổ phiếu hoặc không là bội số của 100. Vậy lô chẵn, lô lẻ là gì? Có ảnh hưởng gì đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư hay không?

I. Lô chứng khoán

1. Lô chứng khoán là gì?

Lô chứng khoán là số lượng chứng khoán tối thiểu mà nhà đầu tư cần phải mua/bán để lệnh giao dịch có thể được thực hiện. Tức là, với mỗi lần khớp lệnh, nhà đầu tư.

Việc quy định lô chứng khoán là nhằm mục đích loại bỏ các trường hợp giao dịch với số lượng quá ít khiến chi phí giao dịch tăng lên.

Lô chứng khoán là gì?

Tìm hiểu về khái niệm lô chứng khoán

2. Lô chẵn là gì?

Lô chẵn có số lượng cổ phiếu trên mỗi lần giao dịch là 100 cổ phiếu hoặc số lượng cổ phiếu là bội số của 100.

3. Lô lẻ là gì?

Lô lẻ có số lượng cổ phiếu trên mỗi lần giao dịch từ 1 - 99 cổ phiếu hoặc không là bội số của 100, tức là không chia hết cho 100. 

Thuật ngữ lô lẻ xuất phát từ hoạt động tách cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và thực hiện quyền mua của các CTCP đại chúng. 

Lô lẻ là gì?

Tìm hiểu lô lẻ trong giao dịch chứng khoán

II. Quy định về lô giao dịch chứng khoán

Quy định về lô giao dịch chứng khoán

Những quy định về lô chẵn và lỗ lẻ trên 3 sàn chứng khoán Việt Nam

Bắt đầu từ năm 2021, lô giao dịch chứng khoán trên cả 3 sàn HOSE, HNXUPCOM đều đồng bộ là 100 đơn vị, nghĩa là giao dịch khớp lệnh với số lượng ít nhất 100 cổ phiếu hoặc phải là bội số của 100. Việc đồng bộ này nhằm ngăn chặn việc thực hiện mua quá nhiều lô lẻ của nhà đầu tư, giúp quá trình giao dịch thuận tiện hơn, cũng làm tăng tính thanh khoản, giảm sự chênh lệch trên thị trường.

Nếu giao dịch với số lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu thì nghĩa là giao dịch với lô lẻ. Lô lẻ phát sinh trong trường hợp công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng hoặc tách cổ phiếu.

1. Quy định về giao dịch chứng khoán lô chẵn với sàn HOSE:

Phương thức khớp lệnh áp dụng là khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

Khung giờ giao dịch:

Khớp lệnh định kỳ có các khung giờ từ 9h - 9h15 sáng, 14h30 - 14h45 chiều;

Khớp lệnh liên tục có các khung giờ từ 9h15 - 11h30 trưa, 13h - 14h30 chiều;

Các nguyên tắc khớp lệnh dựa vào giá và thời gian, cụ thể là, lệnh mua có mức giá cao hơn sẽ ưu tiên thực hiện trước, lệnh bán ở mức giá thấp hơn thì sẽ được thực hiện trước, trong trường hợp cùng mức giá thì lệnh nào nhập trước sẽ được thực hiện trước, lệnh nhập sau thực hiện sau.

2. Quy định về giao dịch chứng khoán lô lẻ với sàn HOSE:

Loại chứng khoán được áp dụng giao dịch lô lẻ là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ mở ETF và chứng quyền.

Phương thức giao dịch chứng khoán lô lẻ gồm phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận;

Khung giờ giao dịch chứng khoán lô lẻ: 

Từ 9h15 sáng - 11h30 trưa và từ 13h đến 14h30 chiều với phương thức khớp lệnh liên tục

Từ 9h15 sáng - 11h30 trưa và từ 13h đến 15h chiều với phương thức giao dịch thỏa thuận;

Loại lệnh dùng để giao dịch chứng khoán lô lẻ là lệnh giới hạn LO;

Giao dịch lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch lô chẵn, cũng không được khớp lệnh chung với chứng khoán lô chẵn;

Trong ngày giao dịch đầu tiên của loại chứng khoán mới niêm yết, chỉ được giao dịch lô chẵn, không được giao dịch lô lẻ.

Quy định về giao dịch chứng khoán lô lẻ với sàn HOSE

Những quy định mới nhất về giao dịch chứng khoán lô lẻ

3. Quy định về giao dịch chứng khoán lô chẵn với sàn HNX:

Các phương thức giao dịch khớp lệnh gồm khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục và khớp lệnh thỏa thuận

Khung giờ để thực hiện là từ 9h - 11h30, 13h - 14h30 dành cho phiên khớp lệnh liên tục và từ 14h30 - 15h với khớp lệnh liên tục và phiên sau giờ, 13h - 15h là phiên khớp lệnh thỏa thuận.

Các nguyên tắc ưu tiên khi khớp lệnh của sàn HNX cũng tương tự như sàn HOSE.

4. Quy định về giao dịch chứng khoán lô lẻ với sàn HNX:

Phương thức giao dịch được áp dụng là khớp lệnh liên tục và khớp lệnh thỏa thuận;

Khung giờ được khớp lệnh: từ 9h - 11h30 và 13h - 14h30 đối với khớp lệnh liên tục và từ 9h - 15h chiều (trừ giờ nghỉ trưa từ 11h30 - 13h);

Chỉ được sử dụng lệnh LO để giao dịch, được phép sửa hoặc hủy lệnh;

Giao dịch lô lẻ cũng không thể được thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới phát hành, chứng chỉ quỹ mở mới niêm yết và cả trường hợp giao dịch trở lại của CCQ sau thời gian tạm ngừng dịch vụ trong 25 ngày liên tiếp.

Để tìm hiểu rõ hơn thì nhà đầu tư có thể tham khảo Luật Chứng khoán năm 2019.

III. Cách giao dịch chứng khoán lô lẻ, lô chẵn

Cách giao dịch chứng khoán lô lẻ, lô chẵn

Cách giao dịch với lô chẵn và lô lẽ chứng khoán

1. Sàn HOSE:

Cách giao dịch chứng khoán lô chẵn:

Nhà đầu tư sẽ đặt lệnh trực tiếp trên sàn trong thời gian giao dịch của các sàn. Trong phần mua bán, bạn chọn loại lệnh (lô chẵn không bị giới hạn các loại lệnh, bạn có thể thực hiện bất cứ lệnh nào) sau đó bạn chọn mã chứng khoán và nhập số lượng muốn mua vào. Số lượng ít nhất phải là 100 hoặc bội số của 100, sau khi nhấn vào đơn giá thì bạn cứ thoải mái mua hoặc bán.

Nguyên tắc khớp lệnh vẫn gồm nguyên tắc ưu tiên giá (mua ở mức cao hơn thực hiện trước, bán ở mức thấp hơn thực hiện trước) và nguyên tắc ưu tiên thời gian (bằng giá nhau lệnh nào đến trước thì thực hiện trước).

Cách giao dịch chứng khoán lô lẻ:

Muốn giao dịch chứng khoán với lô lẻ thì nhà đầu tư buộc phải thông qua công ty chứng khoán, phương thức giao dịch lúc này sẽ tương tự như giao dịch với lô chẵn. 

Nhà đầu tư có thể đặt bán trực tiếp trên bảng giá công ty chứng khoán hoặc ký vào hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ rồi gửi cho công ty chứng khoán. Sau khi có chứng từ từ VSD (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán) thì công ty chứng khoán sẽ hạch toán rút cổ phiếu lô lẻ khách hàng đã bán cho họ, trả số tiền tương ứng về tài khoản giao dịch của nhà đầu tư.

Lưu ý, tuỳ theo quy định của từng công ty chứng khoán mà giá bán cổ phiếu lô lẻ là khác nhau, có thể bằng 90% giá tham chiếu của ngày giao dịch hoặc là ngày ký hợp đồng.

Cách giao dịch chứng khoán lô lẻ

Những quy định về giao dịch lô lẻ chứng khoán

2. Sàn HNX và sàn UPCOM:

Cách giao dịch chứng khoán lô chẵn:

Tương tự như cách giao dịch chứng khoán lô chẵn trên sàn HOSE.

Cách giao dịch chứng khoán lô lẻ:

Nhà đầu tư cũng bán thông qua công ty chứng khoán bằng cách thao tác trên ứng dụng giao dịch chứng khoán của họ, hoặc đặt lệnh qua nhân viên quản lý tài khoản, đặt lệnh qua tư vấn viên tổng đài của công ty hoặc trực tiếp tới công ty chứng khoán để bán.

Sau khi khớp lệnh, giao dịch được thanh toán bù trừ như lệnh giao dịch bình thường với giá bán phụ thuộc vào giá chờ mua đối ứng trên sàn.

IV. Nên giao dịch cổ phiếu lô chẵn hay lô lẽ?

Không có câu trả lời chung cho việc nhà đầu tư nên giao dịch cổ phiếu lô chẵn hay lô lẻ, việc lựa chọn hình thức nào là còn phụ thuộc vào khả năng tài chính và kinh nghiệm giao dịch của nhà đầu tư.

Nếu nhà đầu tư có số vốn ít, bạn hoàn toàn có thể giao dịch mua bán cổ phiếu lô lẻ. Việc mua bán lô lẻ bây giờ đã không còn nhiều khó khăn và bất lợi như trước, chẳng hạn như việc chỉ có thể giao dịch qua công ty chứng khoán, giá của lô lẻ bị phụ thuộc vào công ty chứng khoán, không thể chủ động bán lô lẻ… 

Nhưng, hiện tại các bảng giá chứng khoán lô lẻ niêm yết đã xuất hiện ngày một nhiều hơn, tỷ lệ mua lô lẻ chứng khoán cũng càng ngày càng cao. Bởi vậy, hình thức giao dịch lô lẻ vô cùng phù hợp với những nhà đầu tư mới, nhà đầu tư F0 đang cần thời gian và tích luỹ kinh nghiệm dần dần, học cách phán đoán và phân tích thị trường, việc giao dịch này sẽ giảm thiểu rủi ro cho họ.

Với những nhà đầu tư đã giàu kinh nghiệm, có nhiều vốn, trong trường hợp bắt gặp cổ phiếu tốt thì vẫn nên mua lô chẵn, số lượng lớn để nâng lãi suất lên cao hơn.

Như vậy, trên đây là các kiến thức cơ bản liên quan đến lô chẵn và lô lẻ mà bất cứ nhà đầu tư nào khi tham gia vào thị trường chứng khoán cũng cần phải nắm vững. Chúc nhà đầu tư luôn có các quyết định sáng suốt trong giao dịch mua và bán. Tham khảo nhiều bài viết về tài chính chứng khoán hơn trên TOPI nhé!.

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI