Facebook Topi

11/10/2023

Ebit là gì? Công thức tính Ebit (lợi nhuận trước thuế) nhanh chóng

Ebit dùng để tính Ebit margin, tính khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp, để định giá doanh nghiệp hay cổ phiếu của doanh nghiệp đó, để tính mô hình Dupont 5 nhân tố.

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Ebit là một chỉ số tài chính giúp nhà đầu tư đánh giá được tình hình hoạt động và tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư rót vốn hay không? Vậy liệu bạn đã biết cách tính và áp dụng Ebit thật hiệu quả trong đầu tư? 

1. EBIT là gì?

Ebit hay lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tiếng Anh: Earnings Before Interest and Taxes) là toàn bộ các khoản lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi tính thuế thu nhập và lãi vay. 

Các nhà đầu tư khá quan tâm tới ebit vì nó giúp họ đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như tiềm năng của nó trong tương lai. Qua đó, họ có thể so sánh các doanh nghiệp với nhau rồi đưa ra các quyết định rót vốn sao cho thật phù hợp.

EBIT là gì?

Khái niệm về Ebit hay lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

2. Công thức tính EBIT

Công thức tính EBIT được tính các cách sau:

EBIT = Tổng doanh thu - Chi phí hoạt động

Ebit sẽ bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí hoạt động. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các khoản chi phí lãi vay nằm trong chi phí tài chính nên tính chi phí hoạt động rất khó. Cho nên, ta có công thức thay thế như sau:

Ebit = LNTT + Chi phí lãi vay 

Hoặc có thể sử dụng công thức khác là:

Ebit = Thu nhập sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp + Chi phí lãi vay.

Ví dụ: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty A là 100 tye, các chi phí hoạt động và sản xuất hết 50 tỷ, chi phí lãi vay là 2 tỷ. 

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp 48 tỷ. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) là 9,6 tỷ. Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - thuế thu nhập doanh nghiệp = 48 - 9,6 = 38.4 tỷ

Thông qua công thức tính EBIT ở trên ta có có:

EBIT = Tổng doanh thu - Chi phí hoạt động = 100 - 50 tỷ

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay = 48 + 2 = 50 tỷ

EBIT = Lợi nhuận sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp + chi phí lãi vay = 38,4 + 9,6 + 2 = 50 tỷ 

3. Ý nghĩa và vai trò của việc xác định Ebit trong đầu tư

Ebit sẽ giúp nhà đầu tư xác định:

- Khả năng kiểm soát các chi phí của doanh nghiệp như thế nào;

- Hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận ra sao khi đã bỏ qua khoản thuế và lãi vay;

- Doanh nghiệp liệu có thể ra đủ thu nhập để sinh lời không, các khoản phải trả và tài trợ cho các hoạt động khác chi trả ra sao hay nói cách khác là hiệu suất hoạt động cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp ấy;

- Nhà đầu tư cũng có thể so sánh hai doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực, nhưng lại có mức thuế thu nhập khác nhau.

Ý nghĩa và vai trò của việc xác định Ebit trong đầu tư

Lợi nhuận trước thuế là thước do giúp nhà đầu tư đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi đầu tư

4. Cách sử dụng EBIT hiệu quả trong đầu tư

Sử dụng Ebit margin trong đầu tư

Ebit margin hay biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay là một chỉ tiêu tài chính, biểu thị tính hiệu quả trong quản lý các chi phí hoạt động của doanh nghiệp, như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, v.v…

Ebit margin được tính bằng Ebit trên doanh thu thuần, có nghĩa là, một đồng doanh thu thuần thì doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Nếu doanh nghiệp có Ebit margin cao (trên 15%) trong một thời gian dài thì doanh nghiệp đó kiểm soát chi phí cực tốt.

Cách sử dụng EBIT hiệu quả trong đầu tư

Sử dụng Ebit trong đầu tư hiệu quả

Sử dụng Ebit để tính khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp

Khả năng thanh toán lãi vay bằng Ebit trên chi phí lãi vay (Ebit/I)

Chỉ số này có giá trị càng lớn thì chứng tỏ doanh nghiệp càng có khả năng chi trả lãi vay tốt và ngược lại.

Sử dụng Ebit để định giá doanh nghiệp hay cổ phiếu của doanh nghiệp đó

Giá trị doanh nghiệp viết tắt EV sẽ bằng tổng giá trị cổ phiếu + vay ngắn hạn dài hạn + lợi ích cổ đông thiểu số + giá trị thị trường của cổ phiếu ưu đãi - các khoản tiền và tương đương tiền.

Ta sẽ lấy EV/Ebit được một chỉ số sử dụng để so sánh toàn bộ giá trị của một doanh nghiệp với lợi nhuận nó kiếm được hàng năm. Chỉ số này càng thấp càng tốt.

Sử dụng Ebit để định giá doanh nghiệp

Tính Ebit doanh nghiệp giúp nhà đầu tư xác định hướng đầu tư hiệu quả cho bản thân

Sử dụng Ebit để tính toán trong mô hình Dupont 5 nhân tố

Các nhà đầu tư sử dụng mô hình Dupont 5 nhân tố để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

5 nhân tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số ROE, đó là:

- Hệ số gánh nặng nợ (Tax Burden)  =  Lợi nhuận sau thuế / Lợi nhuận trước thuế;

- Hệ số gánh nặng lãi vay (Interest Burdern) = Lợi nhuận trước thuế / Ebit;

- Biên lợi nhuận hoạt động Ebit margin = Ebit / Doanh thu thuần;

- Số vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần trên giá trị bình quân tổng tài sản;

- Tài sản bình quân trên giá trị bình quân vốn chủ sở hữu.

Như vậy, Ebit là một chỉ số khá tốt trong việc giúp nhà đầu tư đánh giá được đúng tình hình hoạt động của doanh nghiệp và những tiềm năng phát triển cho nó tương lai. Mong rằng những kiến thức mà TOPI mang đến ở trên sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về Ebit cũng như một chỉ số giúp đánh giá doanh nghiệp trước khi đầu tư. Chúc bạn đầu tư thành công!

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/p79cQXw1O9Yqvz53HKedOuxP6WGPFW0e7dLVrYB2.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger