Facebook Topi

#chỉ số ROE

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/1/aEMfOIeTbqkGDpwZhYjMuAHgvK40R1Vr84SXZwdl.jpg?w=686&h=386&v=2022

ROCE là gì? Công thức tính và cách sử dụng chỉ số ROCE

Chỉ số ROCE là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sử dụng. Với nhà đầu tư, ROCE sẽ là một tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp này liệu có hoạt động tốt hay không, để ra xem xét quyết định nên hay không nên đầu tư vào cổ phiếu của họ.

12/10/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/rgni9QLEFu5TC56EbJBrps6TtlGWH3wvT7KNmTxV.jpg?w=686&h=386&v=2022

CAGR là gì? Ý nghĩa và công thức tính CAGR

CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là thuật ngữ dùng để đánh giá hiệu quả của khoản đầu tư, là tiêu chí lựa chọn cổ phiếu. Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa và cách tính CAGR.

13/07/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/WzvBOOjdqEk0foY7JePhMdJVMPDVS6KggyYeMZIo.jpg?w=686&h=386&v=2022

Phân tích Dupont là gì? Cách ứng dụng mô hình Dupont trong đầu tư hiệu quả

Phân tích Dupont là mô hình phân tích chứng khoán cơ bản giúp nhà đầu tư dễ dàng thấy mối tương quan giữa các chỉ số đến ROE và nguyên nhân biến động của chỉ số.

26/04/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/1Lu5A3xBxPzUfLFwf8NuctyovjIB02OXkdinOVc8.jpg?w=686&h=386&v=2022

ROIC là gì? Cách sử dụng ROIC trong chứng khoán

ROIC là một trong những chỉ số quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá được doanh nghiệp khi đang tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

28/09/2022

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/4DYgTCfaBjii6b8NSDpztWV2lY2iyz2Ah5HvQUXn.jpg?w=686&h=386&v=2022

Chỉ số P/S là gì? Cách tính chỉ số P/S trong chứng khoán

Chỉ số P/S được dùng để đo lường và định giá trị trường trả cho doanh thu trên mỗi cổ phần. Tìm hiểu cách tính chỉ số P/S trong chứng khoán và ưu nhược điểm của chỉ số.

12/09/2022

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/ocKSIOlCVDf4SvllQfuk1AZhog5o6HqG02t2UNqa.jpg?w=686&h=386&v=2022

Chỉ số ROS là gì? Ứng dụng chỉ số ROS trong chứng khoán

Chỉ số ROS trong chứng khoán được dùng trong phân tích cơ bản với mục đích đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nghiệp. Tìm hiểu cách tính ROS theo công thức chuẩn.

11/05/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/AhJNbQpoGwzxHLdaCj4YnkRqGMeqUhcmFFlsWfeH.jpg?w=686&h=386&v=2022

Chỉ số RSI là gì? Công thức và cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả

Chỉ số RSI dùng để đo lường mức độ thay đổi giá trong khoảng thời gian gần nhất, giúp nhà đầu tư xác định quá mua và quá bán của thị trường.

17/04/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/u7xBxW7vWjl7LUkoYhuNjeailCVN044hzgBrVS8z.jpg?w=686&h=386&v=2022

Các chỉ số phân tích cơ bản trong chứng khoán mà nhà đầu tư nên biết

Các chỉ số phân tích cơ bản trong chứng khoán có chỉ số EPS, P/E, ROA, ROE, P/B, Beta, và một số chỉ số phân tích khác như ROI, thu nhập trả lãi định kỳ, hệ số tổng lợi nhuận.

01/06/2022

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/KYpj2UjLfQkmMfiIcOonZnB8KY3OpWCN6WZZUMFq.png?w=686&h=386&v=2022

Chỉ số ROE là gì? Chỉ số ROE bao nhiêu là tốt?

Chỉ số ROE trong chứng khoán là gì? ROE bao nhiêu là tốt? ROA và ROE có mối quan hệ ra sao?Tìm hiểu cách tính ROE và sử dụng ROE để đầu tư chứng khoán hiệu quả.

13/10/2023

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger