Facebook Topi

02/04/2024

Cơ quan điều hành thị trường chứng khoán Mỹ

Để đầu tư vào cổ phiếu ở Hoa Kỳ, bạn cần hiểu biết về thị trường chứng khoán và lựa chọn đúng cổ phiếu để mua. Cùng Topi tìm hiểu cơ quan nào điều hành thị trường chứng khoán Mỹ qua blog này

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ có hàng triệu người quan tâm đầu tư với hy vọng kiếm được nhiều tiền, và kết quả là hàng tỷ đô la và cổ phiếu được trao đổi. Không giống như các hoạt động kinh doanh khác như ngân hàng và bảo hiểm, đầu tư vào thị trường tài chính không được chính phủ liên bang bảo hiểm. Chính phủ Mỹ cố gắng đảm bảo rằng hệ thống này hoạt động công bằng với mọi người nhất có thể: xét đến số tiền gặp rủi ro, số lượng người tham gia và sự minh bạch để tránh thua lỗ cho nhà đầu tư. 

Chúng ta hãy xem xét một số cơ quan quản lý giám sát thị trường chứng khoán. 

Quy định thị trường chứng khoán ở Mỹ

Sẽ có một số cơ quan chức năng khác nhau điều chỉnh thị trường chứng khoán Mỹ. Cơ quan quản lý chính là Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ. Các sàn giao dịch chứng khoán được điều hành bởi các tổ chức của họ, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) thực thi luật chứng khoán liên bang.

Cơ quan điều hành thị trường chứng khoán mỹ

Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), trước đây gọi là Hiệp hội đại lý chứng khoán quốc gia, là một hiệp hội thương mại đại diện cho các đại lý chứng khoán. FINRA chịu trách nhiệm giám sát các nhà môi giới chứng khoán và các doanh nghiệp môi giới (NASD).

Cục Dự trữ Liên bang

Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve System) là một trong những cơ quan quản lý nổi tiếng nhất trên thế giới. Kết quả là, “Fed” hoặc bị đổ lỗi cho sự suy thoái kinh tế hoặc được ca ngợi vì đã thúc đẩy nền kinh tế. Fed ảnh hưởng đến dòng tiền, tính thanh khoản, vốn và các điều kiện tín dụng chung. Các hoạt động thị trường mở, giám sát việc mua bán tài sản của Kho bạc Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang, là vũ khí chính để thực thi chính sách tiền tệ.

FED

Ví dụ, việc mua và bán có thể làm thay đổi số lượng dự trữ hiện có hoặc tác động đến lãi suất quỹ liên bang mà tại đó các tổ chức nhận tiền gửi cho các tổ chức nhận tiền gửi khác vay số dư qua đêm. Ban Giám sát và Điều tiết Ngành Ngân hàng cũng chịu trách nhiệm giám sát và điều tiết ngành ngân hàng.

Văn phòng Kiểm soát tiền tệ 

Đạo luật Tiền tệ Quốc gia của Mỹ năm 1863 đã thành lập Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC), khiến nó trở thành một trong những tổ chức chính phủ lâu đời nhất. Mục tiêu chính của nó là bảo vệ sức khỏe chung của hệ thống ngân hàng bằng cách giám sát, điều chỉnh và ban hành điều lệ cấp phép cho các ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các ngân hàng có thể cạnh tranh và cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng hiệu quả nhờ sự giám sát này. 

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)

Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Mỹ năm 1934 đã thành lập Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) với tư cách là một cơ quan liên bang độc lập. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) là một trong những cơ quan có thẩm quyền rộng lớn và quyền lực nhất, thực thi luật Chứng khoán tại Hoa Kỳ điều chỉnh phần lớn lĩnh vực chứng khoán.

Nó quản lý các sàn giao dịch chứng khoán, thị trường quyền chọn và sàn giao dịch quyền chọn ở Hoa Kỳ cũng như các thị trường và hoạt động kinh doanh chứng khoán điện tử khác. Nó cũng giám sát các cố vấn tài chính không chịu sự giám sát của chính phủ.

Sáu bộ phận và 24 văn phòng tạo nên SEC. Mục tiêu của họ bao gồm:

 • Giải thích và thực thi luật chứng khoán.
 • Ban hành các quy định mới.
 • Giám sát các tổ chức chứng khoán
 • Phối hợp điều hành giữa các cấp chính quyền.

Sáu bộ phận và trách nhiệm của chúng như sau: 

 • Khối Tài chính Doanh nghiệp: Đảm bảo cung cấp những thông tin quan trọng cho nhà đầu tư để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. 
 • Phòng Thực thi: Điều tra các vụ án và truy tố các vụ kiện tụng dân sự và thủ tục hành chính nhằm thực thi các quy định của SEC. 
 • Bộ phận Quản lý Đầu tư: Tổ chức này quản lý các công ty đầu tư, các sản phẩm bảo hiểm đa dạng và cố vấn đầu tư được liên bang cấp phép. 
 • Phân tích Bộ phận Kinh tế và Rủi ro: Kết hợp phân tích kinh tế và dữ liệu với mục tiêu cốt lõi của SEC. 
 • Phòng Thương mại và Thị trường: Thiết lập và duy trì các chuẩn mực thị trường công bằng, trật tự và hiệu quả. 
 • Ban khảo thí: Tổ chức này phụ trách Chương trình thi quốc gia của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. 

FINRA  

Giống như SEC, một cơ quan khác gọi là Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) hoạt động ở cấp cơ sở để giám sát hoạt động giao dịch và phát hiện các xu hướng giao dịch bất hợp pháp. Nó có hơn 4.750 thành viên và 634.000 công nhân đăng ký bán chứng khoán. 

FINRA là một công ty tư nhân phi lợi nhuận được chính phủ ủy quyền, quản lý các đại lý môi giới ở Hoa Kỳ. Nó được thành lập vào năm 2007. Nó cũng đặt ra tiêu chuẩn cho các chuyên gia trong ngành bằng cách tiến hành kiểm tra lý lịch và kiểm tra cấp phép, quản lý thương mại và đảm bảo rằng tất cả các quy tắc chứng khoán được tuân thủ. Dù là một tập đoàn tư nhân nhưng nó có quyền làm hài lòng người dân. 

Một số mục tiêu chính của FINRA là:

 • Đảm bảo rằng mọi nhà đầu tư đều nhận được sự bảo vệ đầy đủ
 • Kiểm tra, đánh giá và chứng nhận mọi người bán sản phẩm chứng khoán
 • Đảm bảo mọi quảng cáo về bất kỳ sản phẩm chứng khoán nào đều không gây nhầm lẫn mà nêu rõ sự thật
 • Đảm bảo rằng nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ về sản phẩm đầu tư trước khi mua

Để đáp ứng các mục tiêu này, FINRA thực hiện các chức năng sau:

 • Viết và thực thi các quy tắc để quản lý hoạt động của tất cả các công ty môi giới và nhà môi giới đã đăng ký ở Hoa Kỳ 
 • Đảm bảo tất cả các công ty và nhà môi giới đã đăng ký tuân thủ các quy tắc 
 • Thúc đẩy tính minh bạch trên thị trường vốn 
 • Khởi động các chương trình giáo dục nhà đầu tư

Các kiến thức nhà đầu tư biết được về thị trường chứng khoán Mỹ

 • Tất cả các cơ quan chính phủ trên đều chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ những người làm việc trong các ngành mà họ giám sát. 
 • Vì vậy, mặc dù các lĩnh vực dịch vụ của họ thường chồng chéo lên nhau nhưng các cơ quan liên bang thường được ưu tiên hơn các cơ quan tiểu bang, ngay cả khi chính sách của họ không đồng ý.
 • Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cơ quan nhà nước có ít thẩm quyền hơn vì nhiệm vụ và quy định của họ rất rộng. 
 • Việc hiểu các quy định của ngành ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm có thể phức tạp. Mặc dù hầu hết các cá nhân sẽ không bao giờ tương tác trực tiếp với các cơ quan này nhưng họ sẽ tác động đến cuộc sống của họ vào một lúc nào đó. 
 • Đặc biệt, Cục Dự trữ Liên bang có quyền lực đáng kể đối với thanh khoản, lãi suất và thị trường tín dụng.

Câu hỏi thường gặp

 •     Chính phủ có điều hành thị trường chứng khoán không?

Phần lớn hoạt động của thị trường chứng khoán được chính phủ liên bang quản lý để bảo vệ các nhà đầu tư và thúc đẩy trao đổi công bằng quyền sở hữu công ty trên thị trường tự do. 

 •     Ai chịu trách nhiệm về quy luật của thị trường?

Chính phủ thường xuyên chịu trách nhiệm quản lý thị trường, bao gồm việc quyết định ai có thể tham gia thị trường và mức giá họ có thể đưa ra. 

 • Thị trường chứng khoán nào trên thế giới có giá trị nhất?

Sở giao dịch chứng khoán New York

 • Khi nào bạn nên bán cổ phiếu của mình?

Nếu một cổ phiếu có thể nhanh chóng tăng trên 20% từ nền tảng vững chắc, thì cổ phiếu đó có thể có những yếu tố cần thiết để trở thành cổ phiếu chiến thắng đáng kể trên thị trường. Quy tắc nắm giữ 8 tuần có thể giúp bạn phát hiện những cổ phiếu này. Giữ cổ phiếu của bạn trong ít nhất tám tuần nếu nó tăng 20% ​​trong vòng chưa đầy ba tuần. 

Giá của thị trường chứng khoán được xác định bởi cung và cầu. Kết quả là, thị trường chứng khoán giống với các thị trường kinh tế khác. 

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/EOwdGS736fIL7NNMN6FvcSoYwOHGvZYbs570X1IR.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/VvUsgRKPmOmXWi1dQ1ti9RrFRj2PQ28Nxfu0e5fv.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger