22-11-2022

Tài sản ròng là gì? Cách tính giá trị tài sản ròng trong đầu tư chứng khoán

Tài sản ròng là một khái niệm rất quen thuộc trong lĩnh vực tài chính - kinh tế. Trong đầu tư chứng khoán thì việc xác định tài sản ròng còn giúp đánh giá một cách chính xác tiềm năng của mã cổ phiếu, từ đó đưa ra hướng đầu tư hiệu quả nhất. Việc xác định giá trị tài sản giúp chủ thể đánh giá một cách chính xác nhất “sức khỏe tài chính” của mình.
Nội dung chính
  • Tìm hiểu về khái niệm tài sản ròng
  • Giá trị tài sản dòng của doanh nghiệp
  • Vai trò và công thức tính tài sản ròng

Tài sản ròng trong chứng khoán là giá trị của tất cả các loại tài sản (có thể tài chính hoặc phi tài chính) đã trừ đi các khoản nợ chưa thanh toán của một tổ chức bất kỳ. Giá trị tài sản ròng - Net Worth là số còn lại của chủ thể sau khi lấy tổng giá trị tài sản mà chủ thể nắm giữ trừ đi toàn bộ nợ chưa được thanh toán.

Tài sản ròng là thước đo khả năng tài chính của cá nhân, doanh nghiệp hoặc đất nước bất kỳ. Tài sản ròng trong doanh nghiệp bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tại thời điểm định giá chứng khoán trên thị trường có thể xác định được giá trị tài sản ròng.

I. Tìm hiểu về tài sản ròng

Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng là tổng tài sản chủ thể đang sở hữu đã trừ đi tổng số nợ phải trả. Chủ thể có thể là cá nhân, tổ chức, Nhà nước hoặc cả quốc gia. 

Đối với công ty thì có thể xem đây là tài sản thuần hoặc vốn cổ đông. Vì vậy, dựa vào đại lượng này có thể xác định được chính xác thực trạng tài chính cũng như tiến độ kinh doanh của công ty.

Tài sản ròng tồn tại dưới dạng: tiền mặt, bất động sản, máy móc, công nghệ, nhà xưởng hoặc nhiều khoản đầu tư khác…

Tài sản ròng là gì?

Khái niệm tài sản dòng trong tài chính và đầu tư

Tài sản ròng trong chứng khoán là gì?

Dựa theo khái niệm ở trên thì ra có thể hiểu, tài sản ròng trong chứng khoán là giá trị của tất cả các loại tài sản (có thể tài chính hoặc phi tài chính) đã trừ đi các khoản nợ chưa thanh toán của một tổ chức bất kỳ.

Thông tin về tài sản ròng giúp nhà đầu tư hình dung được giá trị thực tế của mã cổ phiếu cũng như tổ chức phát hành nó trên thị trường.  

Giá trị tài sản ròng là gì?

Giá trị tài sản ròng (tiếng Anh: Net Worth) là số còn lại của chủ thể sau khi lấy tổng giá trị tài sản mà chủ thể nắm giữ trừ đi toàn bộ nợ chưa được thanh toán. 

Tài sản ròng của một cá nhân luôn biến động, có thể tăng giảm bất thường theo thời gian. Việc tính toán giá trị tài sản ròng của cá nhân có thể tự thực hiện thủ công hoặc dùng các công cụ sẵn có. Với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (very high net worth individual - ultra high net worth individual) thì có thể thuê các tổ chức tài chính để thống kê tính toán.

II. Ý nghĩa và vai trò của tài sản ròng

Tài sản ròng là một trong những thuật ngữ quan trọng đối với tổ chức doanh nghiệp hay cả với cá nhân. Vậy, tài sản ròng có ý nghĩa đặc biệt như thế nào?

- Là thước đo khả năng tài chính của cá nhân, doanh nghiệp hoặc đất nước bất kỳ;

- Nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhờ việc xác định giá trị tài sản ròng, nếu giá trị này âm thì có nghĩa là việc kinh doanh đang không hiệu quả, quản lý công nợ chưa tốt. Lúc này, doanh nghiệp cần đổi mới cơ cấu quản lý để có thể cải thiện tình hình;

- Là cơ sở để nhà đầu tư, ngân hàng cũng như các đối tác có thể đánh giá tiềm lực của doanh nghiệp;

- Là chỉ số để doanh nghiệp có kế hoạch với nghĩa vụ nợ của mình (thông qua việc đánh giá cả báo cáo tài chính và tài sản ròng).

- Đối với cá nhân, tài sản ròng vô cùng quan trọng trong việc giúp bạn gia tăng tài chính mà không chỉ phụ thuộc vào việc làm công ăn lương.

- Giá trị tài sản ròng của một quốc gia bằng tổng giá trị tài sản ròng của Chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân cộng lại. Nếu giá trị này dương có thấy tình hình kinh tế tốt, tài chính khỏe. Còn nếu âm thì quốc gia đó cần phải có biện pháp giảm chi tiêu ngân sách Nhà nước.

Ý nghĩa và vai trò của tài sản ròng

Tài sản ròng là thước đo tiêu chuẩn trong tài chính

III. Các loại tài sản ròng trong doanh nghiệp

Tài sản ròng trong doanh nghiệp bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn có: Tiền, hiện vật có giá, trái phiếu, cổ phiếu, các dạng đầu tư ngắn hạn.

Phân loại theo lĩnh vực chu chuyển có: Tài sản trong sản xuất (nguyên vật liệu), tài sản trong lưu thông (hàng hóa, thành phẩm), tài sản chính (đầu tư chứng khoán trong ngắn hạn).

Một doanh nghiệp cần có tài sản ngắn hạn để có thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển quy mô doanh nghiệp về sau. Kỳ hạn sử dụng tài sản ngắn hạn dưới 12 tháng hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh.

Tài sản dài hạn có:

Tài sản cố định: Đây là loại tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài và bị hao mòn dần theo thời gian. Có 2 loại tài sản cố định chính là: Tài sản hữu hình (thiết bị máy móc, nhà xưởng…) và tài sản vô hình (bản quyền, quyền sử dụng đất, giấy phép khai thác, sản xuất kinh doanh…).

Đầu tư trong dài hạn - với mục đích thu về lợi nhuận trong dài hạn.

Bất động sản - đầu tư cũng nhằm mục đích thu lời về cho doanh nghiệp.

Các khoản phải thu khác trong dài hạn: đây là các khoản nợ phải đòi từ các đơn vị khác, thời gian nắm giữ của họ từ 1 năm trở lên.

Và các tài sản dài hạn khác, ví dụ ký cược dài hạn, chi phí trả trước dài hạn…

Các loại tài sản ròng trong doanh nghiệp

Phân loại tài sản dòng trong doanh nghiệp

IV. Cách tính tài sản ròng trong đầu tư chứng khoán

Công thức để tính giá trị tài sản ròng trong đầu tư chứng khoán:

NAV = i=1n(Pi)

Trong đó:

NAV- Net worth là tổng giá trị tài sản ròng

i là loại tài sản của doanh nghiệp hiện có

n là tổng số tài sản

Tại thời điểm định giá chứng khoán trên thị trường có thể xác định được giá trị tài sản ròng.

Trên sổ sách kế toán, muốn tính giá trị tài sản ròng ta cứ lấy tổng tài sản hiện có trừ đi tổng nợ còn chưa trả. 

Dựa trên báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán, có thể xác định được tổng giá trị tài sản từ các tài sản ngắn hạn, dài hạn, các khoản đầu tư, các khoản thu về trong ngắn hạn dài hạn, bất động sản kèm các tài sản cố định khác. 

Còn các khoản nợ phải trả có thể là thuế, tiền lương người lao động, nợ đối tác, nợ ngân hàng, giá trị cổ cổ phiếu ưu đãi, và nhiều khoản nợ trong dài hạn cũng như ngắn hạn khác.

Trên đây là toàn bộ các thông tin cần thiết liên quan tới tài sản ròng và giá trị tài sản ròng. TOPI hi vọng nhiều nhà đầu tư có thể thực sự hiểu rõ tài sản ròng trong chứng khoán là gì để các chiến lược kinh doanh và quyết định đầu tư không bị sai lệch.

Bài viết liên quan

CAPEX là gì? Cách ứng dụng CAPEX trong đầu tư hiệu quả

CAPEX là gì? Cách ứng dụng CAPEX trong đầu tư hiệu quả

CAPEX hay còn gọi là khoản chi phí đầu tư để mua, nâng cấp và duy trì các tài sản cố định. Cùng TOPI tìm hiểu cách ứng dụng CAPEX trong đầu tư tài chính và chứng khoán.

28-11-2022
Dư mua dư bán là gì? Cách dự đoán thị trường theo dư mua và dư bán cổ phiếu

Dư mua dư bán là gì? Cách dự đoán thị trường theo dư mua và dư bán cổ phiếu

Dư mua dư bán là thuật ngữ quen thuộc trong bảng giá chứng khoán. Khi thực hiện các lệnh mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán, để tìm hiểu về tính thanh khoản của các mã cổ phiếu thì việc xem cột dư mua và dư bán tên bảng điện là rất quan trọng.

28-11-2022
DTI là gì? Cách giảm hệ số DTI hiệu quả

DTI là gì? Cách giảm hệ số DTI hiệu quả

DTI là thuật ngữ chỉ khả năng trả nợ hay hệ số nợ trên thu nhập. Cùng TOPI tìm hiểu về cách tính DTI và làm thế nào để giảm hệ số DTI hiệu quả.

25-11-2022
Stop loss là gì? cách đặt lệnh stop loss trong chứng khoán

Stop loss là gì? cách đặt lệnh stop loss trong chứng khoán

Stop loss, một thuật ngữ rất phổ biến trong giao dịch chứng khoán, đây là lệnh dừng lỗ/cắt lỗ tự động được thiết lập sẵn trong các lệnh giao dịch nhằm giảm thiểu tối đa thua lỗ cho nhà đầu tư. 

25-11-2022
Fud là gì? Những tác hại của hội chứng fud trong đầu tư chứng khoán

Fud là gì? Những tác hại của hội chứng fud trong đầu tư chứng khoán

FUD là trạng thái sợ hãi, lưỡng lự và nghi ngờ của nhiều nhà đầu tư khi tham gia giao dịch thị trường tài chính. FUD là một trong các chiến thuật “tung hỏa mù” khiến người đọc tiếp nhận thông tin bị sai lệch. 

24-11-2022
số Graham là gì? Phương pháp định giá cổ phiếu của Benjamin Graham trong chứng khoán

số Graham là gì? Phương pháp định giá cổ phiếu của Benjamin Graham trong chứng khoán

Phương pháp Graham - một trong những công cụ đo lường giá trị cơ bản của một cổ phiếu, thông qua việc tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu và giá trị sổ sách trên cổ phiếu của doanh nghiệp đó. 

24-11-2022
Hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

1900636977

[email protected]