Facebook Topi

10/04/2023

Quy định và những lưu ý cho nhà đầu tư về cổ tức

Doanh nghiệp chi trả cổ tức cho cổ đông để giảm lượng tiền lưu thông trong hoạt động kinh doanh, đồng thời trả lãi đầu tư cho cổ đông. Vậy cổ tức là gì? Cách chia cổ tức ra sao?

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Công ty chi trả cổ tức khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài sản khác, phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ. Quy trình chi trả gồm 5 bước, các cổ đông sẽ được gửi thông báo bảo đảm về việc trả cổ tức. Cổ tức cố định dù công ty có lãi hay lỗ thì vẫn phải trả.

Cổ tức chính là thước đo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần. Nếu công ty có lãi thì một phần lãi đó sẽ được chia cho các cổ đông, còn nếu công ty không có lãi thì liệu có chia cổ tức không? Và khi được chi trả thì thời hạn bao lâu thì nhận được, quy trình ra sao? Tìm hiểu ngay và luôn nha!

1. Ý nghĩa của việc trả cổ tức

Cổ tức được hiểu là khoản lợi nhuận ròng mà mỗi cổ đông nắm giữ cổ phần sẽ được nhận, có thể bằng tiền mặt hoặc các tài sản khác.

Khi công ty có lợi nhuận thu về, một phần dùng để tiếp tục đầu tư, phần khác trích lập quỹ dự phòng, phần còn lại sẽ được chi trả cho cổ đông.

Ý nghĩa của việc trả cổ tức

Cổ tức là khái miện vô cùng phổ biến trên thị trường đầu tư nhất là thị trường chứng khoán

Như vậy, việc công ty trả cổ tức cho cổ đông nhằm giảm lượng tiền lưu thông trong hoạt động kinh doanh, đồng thời chia lời cho những chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư. Nó thể hiện việc công ty đang làm ăn hiệu quả, tạo niềm tin cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phần.

2. Những quy định về trả cổ tức

Điều kiện trả cổ tức

Cổ tức trả cho cổ đông cổ phần ưu đãi sẽ được thực hiện theo điều kiện riêng của mỗi loại cổ phần ưu đãi;

Cổ tức trả cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường sẽ xác định theo căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thu về và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp (trong trường hợp công ty bị lỗ). 

Công ty Cổ phần chỉ có thể trả cổ tức cho cổ phần phổ thông khi thỏa mãn ba điều kiện sau:

Thứ nhất, đã nộp thuế đầy đủ và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

Thứ hai, đã trích lập xong các quỹ công ty, bù lỗ theo quy định của nhà được và điều lệ của công ty;

Thứ ba, vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ sau khi trả hết số cổ tức cho cổ đông.

Những quy định về trả cổ tức

Những quy định về cổ tức mà các nhà đầu tư nên biết

Quy trình trả cổ tức

Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định mức cổ tức hằng năm cho từng loại cổ phần. Tuy vậy, Hội đồng quản trị vẫn có quyền kiến nghị mức cổ tức chi trả.

Quy trình trả cổ tức sẽ được tiến hành như sau:

- Đầu tiên, Hội đồng quản trị đưa ra kiến nghị mức cổ tức sẽ trả, đồng thời quyết định thời hạn kèm thủ tục chi trả.

- Bước hai, cuộc họp thường niên sẽ được Đại hội đồng cổ đông tiến hành, để xem xét phương án trả cổ tức và quyết định mức cổ đông với từng loại cổ phần.

- Bước ba, sau khi đã ấn định thời gian trả cổ tức, danh sách các cổ đông được nhận cổ tức sẽ được Hội đồng quản trị lập ra, xác định mức cổ tức của từng cổ đông, sau đó sẽ chi trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả.

- Bước bốn, gửi thông báo cho các cổ đông về việc trả cổ tức.

- Bước năm, tiến hành phân chia cổ tức cho cổ đông.

Quy định thông báo về việc trả cổ tức

Thông báo về việc trả cổ tức sẽ được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông, muộn nhất là 15 ngày trước khi thực hiện việc chi trả.

Trong thông báo phải bao gồm:

- Tên của công ty và địa chỉ trụ sở chính;

- Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- Tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nếu là tổ chức;

- Số lượng cổ phần từng loại của từng cổ đông, mức cổ tức đối với từng loại cổ phần, kèm theo tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận

- Phương thức và thời điểm công ty trả cổ tức

- Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và cả người đại diện pháp luật của công ty.

3. Những lưu ý cho nhà đầu tư về cổ tức

Cần phải nắm rõ thời gian, lịch chia cổ tức

Trong thời gian công ty thông báo tiến hành chi trả cổ tức, giá cổ phiếu trên thị trường chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Sau ngày chia cổ tức, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ chi trả cổ tức. Việc sở hữu cổ phiếu lúc này sẽ được giá tốt hơn trước khi chưa chia.

Thứ hai cần nắm rõ lịch để không bỏ qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày doanh nghiệp chốt sổ danh sách cổ đông nhận cổ tức.

Những lưu ý cho nhà đầu tư về cổ tức

Lưu ý quan trọng về cổ tức

Nhận cổ tức như thế nào là đúng, công ty thua lỗ có được nhận cổ tức không?

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần hoặc bằng các tài sản khác theo điều lệ của công ty. Nếu nhận cổ tức bằng tiền mặt thì nhà đầu tư sẽ nhận bằng séc hoặc qua tài khoản đã đăng kí trước đó. Còn nếu nhận bằng cổ phiếu thì cổ tức sẽ chuyển thẳng vào tài khoản chứng khoán của cổ đông. Thời gian nhận cổ tức từ 1 tháng đến 2 tháng. 

Cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được trả cổ tức với mức cao hơn cổ phần phổ thông và mức ổn định hằng năm.

Kết quả hoạt động sẽ không làm ảnh hưởng gì tới cổ tức cố định, tức là dù lãi hay lỗ thì cổ tức cố định vẫn sẽ được công ty chi trả.

Khi công ty thua lỗ, cổ tức cố định trả cho cổ đông sẽ không lấy từ lợi nhuận ròng của công ty mà sẽ trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty đó.

Nhận cổ tức xong, cổ đông có phải chịu thuế TNCN không?

Câu trả lời là có, số thuế phải nộp là 5% trên giá trị thu nhập từ cổ tức.

Trên đây là những thông tin đáng quan tâm về cổ tức khi bạn sắp quyết định trở thành cổ đông, mua cổ phiếu của một công ty nào đó. Hi vọng kiến thức mà TOPI mang đến có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đạt kỳ vọng lợi nhuận của mình.

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/p79cQXw1O9Yqvz53HKedOuxP6WGPFW0e7dLVrYB2.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger