Facebook Topi

28/12/2022

Kỳ phiếu là gì? Lợi ích khi phát hành kỳ phiếu ra thị trường

Kỳ phiếu là loại văn bản ghi nợ được doanh nghiệp lập ra một cách hợp pháp, có sự bảo lãnh của bên thứ 3. Cùng TOPI tìm hiểu về kỳ phiếu và lợi ích khi phát hành kỳ phiếu.

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Đầu tư kỳ phiếu đang được quan tâm bởi lãi suất kỳ phiếu thường cao hơn lãi suất tiết kiệm và có thể chuyển quyền sở hữu hoặc dùng để thanh toán cho bên xuất nhập khẩu.

I. Thông tin về kỳ phiếu

1. Kỳ phiếu là gì?

Kỳ phiếu là văn bản xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành đối với người mua trong một thời hạn nhất định, có điều kiện trả lãi và các điều kiện khác. Kỳ phiếu cần có sự bảo lãnh của bên thứ 3 như ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán.

Trên thế giới, việc phát hành kỳ phiếu khá phổ biến nhưng tại Việt Nam, hầu như chỉ có các ngân hàng phát hành vì thế thường gọi là kỳ phiếu ngân hàng.

Kỳ phiếu là gì?

Kỳ phiếu là văn bản ghi nợ có sự đảm bảo của bên thứ 3

2. Đặc điểm của kỳ phiếu

Tương tự như tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu cũng là giấy tờ có giá, xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành với người mua trong một thời hạn nhất định.

Kỳ phiếu có tính trừu tượng bởi trên kỳ phiếu không ghi rõ lý do phát sinh số nợ mà chỉ có thông tin số tiền nơ là bao nhiêu và thời gian trả nợ.

Kỳ phiếu có tính bất khả kháng bởi người trả nợ không có bất kỳ lý do nào để từ chối trả nợ.

Kỳ phiếu có tính lưu thông do có thể được chuyển quyền sở hữu (hối phiếu) từ người này sang người khác bằng chữ ký chuyển nhượng,

Kỳ phiếu là công cụ cam kết trả tiền, khả năng thanh toán của kỳ phiếu phụ thuộc vào tổ chức phát hành, vì thế để lưu thông dễ dàng thì kỳ phiếu phải có bên thứ 3 có uy tín về tài chính đứng ra bảo lãnh thanh toán.

Nội dung kỳ phiếu bao gồm cam kết trả nợ vô điều kiện một số tiền nhất định, thời hạn trả tiền, địa điểm trả tiền, họ tên người thụ hưởng, địa điểm và ngày ký phát hối phiếu, chữ ký của người phát lệnh phiếu.

Đặc điểm của kỳ phiếu

Kỳ phiếu là công cụ cam kết trả nợ bắt buộc của bên phát hành với người mua

3. Những đối tượng mua kỳ phiếu

Đối tượng mua kỳ phiếu bao gồm các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoặc đối tượng mua giấy tờ có giá do công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành. Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được kỳ phiếu thời hạn dưới 12 tháng

4. Đối tượng phát hành kỳ phiếu

Theo Điều 3 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, các tổ chức phát hành kỳ phiếu bao gồm: Các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chinh nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

II. Hình thức phát hành kỳ phiếu hiện nay

Kỳ phiếu được phát hành theo hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc các hình thức khác được quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nếu kỳ phiếu phát hành theo hình thức chứng chỉ thì tổ chức phát hành phải thiết kế và in ấn đảm bảo khả năng chống làm giả cao. Trường hợp kỳ phiếu không phát hành theo chứng chỉ thì tổ chức phát hành phải cấp cho người mua kỳ phiếu chứng nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá.

Hình thức phát hành kỳ phiếu hiện nay

Tổ chức phát hành kỳ phiếu phải đảm bảo không bị làm giả

III. Nguyên tắc phát hành kỳ phiếu

Tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành kỳ phiếu phải tuân thủ Thông tư 01/2020/TT-NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi 2017) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Việc phát hành kỳ phiếu trực tiếp cho người mua phải được tổ chức tại địa điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Kỳ phiếu phải bao gồm các nội dung bắt buộc như: Tên tổ chức phát hành, tên gọi của kỳ phiếu (hoặc các giấy tờ có giá khác), ký hiệu, số seri phát hành, chữ ký của người đại diện hợp pháp của tổ chức phát hành kỳ phiếu và các chữ ký khác do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định, mệnh giá kỳ phiếu, ngày phát hành, thời hạn thanh toán, lãi suất, phương thức trả lãi, thời điểm và địa điểm thanh toán tiền gốc và lãi, thông tin về người mua kỳ phiếu (họ tên, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn, địa chỉ của người mua nếu là cá nhân, tên tổ chức và giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số doanh nghiệp nếu người mua là tổ chức).

IV. Lợi ích khi phát hành kỳ phiếu

Nếu phát hành kỳ phiếu tốt sẽ giúp công ty huy động vốn nhanh chóng, dễ dàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh. Do lãi suất của kỳ phiếu khá hấp dẫn, cao hơn lãi suất ngân hàng (thường cao hơn lãi suất tiết kiệm từ 1 đến 1,5%) nên sẽ thu hút nhiều người mua.

Thêm vào đó, kỳ phiếu là giấy tờ có giá có thể chuyển nhượng trên thị trường và không hạn chế đối tượng nên tính thanh khoản tốt, dễ được người mua chấp nhận.

V. Phân biệt kỳ phiếu và trái phiếu

Phân biệt kỳ phiếu và trái phiếu

Kỳ phiếu và trái phiếu khác nhau về hình thức và thời hạn phát hành

Điểm giống nhau giữa kỳ phiếu và trái phiếu: Cùng là công cụ tài chính, ghi nhận khoản nợ bắt buộc phải trả của tổ chức phát hành với người mua và sở hữu, có thể chuyển nhượng cho người khác và đều có lãi suất cam kết.

Điểm khác nhau giữa kỳ phiếu và trái phiếu:

Tổ chức phát hành kỳ phiếu trái phiếu có thể là doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ, trong khi đó tổ chức phát hành kỳ phiếu chỉ là doanh nghiệp.

Để phát hành kỳ phiếu, bắt buộc phải có bên thứ 3 đứng ra đảm bảo cho việc thanh toán, trừ khi người lập phiếu có uy tín tài chính tốt.

Thời hạn của kỳ phiếu thường khoảng trên dưới 1 năm (không quá 7, 8 năm), kỳ hạn trái phiếu thường dưới 1 năm hoặc từ 5 đến 10 năm.

Về quyền và nghĩa vụ thực hiện thanh toán kỳ phiếu: Kỳ phiếu thường được thanh toán vào thời điểm xác định hoặc do bên phát hành quy định. Sau khi người lập phiếu thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho người thụ hưởng, người thụ hưởng mới được ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền kỳ phiếu. 

Đối với trái phiếu (hay còn gọi là chứng khoán nợ), công ty phát hành trái phiếu có nghĩa vụ thanh toán trước khi đáo hạn, nếu công ty có dấu hiệu phá sản, thanh lý sẽ phải thanh toán cho các trái chủ trước.

Hy vọng những thông tin TOPI chia sẻ có thể giúp các bạn hiểu rõ về kỳ phiếu cũng như những đặc điểm và sự khác biệt đối với trái phiếu. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều phương pháp đầu tư tài chính hữu ích nhé!

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/kG9deWAklUXwRSYbJCnYK7gNSaiHRVZyo27iWymU.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI