Facebook Topi

01/06/2024

Lãi suất ngân hàng Nam Á cập nhật mới nhất

Tháng 6/2024, ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) đã áp dụng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay mới dành cho khách hàng. Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng Nam Á mới nhất.

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Lãi suất ngân hàng Nam Á được điều chỉnh tăng so với các tháng trước. TOPI cập nhật bảng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay mới nhất trong tháng 6/2024.

1. Thông tin ngân về ngân hàng Nam Á

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á (Nam A Bank) hoạt động từ năm 1992 với số vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng và 50 cán bộ nhân viên và là một trong số các ngân hàng TMCP đầu tiên được thành lập sau khi ban hành Pháp lệnh về Ngân hàng (năm 1990).

Đến nay, Nam A Bank đã trở thành một ngân hàng lớn mạnh với mạng lưới 108 điểm giao dịch trên toàn quốc và phấn đấu trở thành một trong những ngân hàng hiện đại hàng đầu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung của xã  hội.

Thông tin ngân về ngân hàng Nam Á

Ngân hàng Nam Á được đánh giá cao về uy tín

Ngân hàng Nam Á đã đạt được nhiều thành tích uy tín như: Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất cho sinh viên Việt Nam năm 2020, Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh & Xuất sắc Châu Á 2020, Ngân hàng duy nhất sở hữu Ứng dụng Ngân hàng Bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2020…

2. Lãi suất tiền gửi ngân hàng Nam Á

Cập nhật bảng lãi suất tiết kiệm mới nhất của ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) dành cho khách hàng cá nhân:

KỲ HẠN LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG THÁNG LÃI ĐẦU KỲ LÃI HÀNG QUÝ

LÃI 06 THÁNG/LẦN

KKH 0.50 - - - -
1 tuần,
Từ 07 - 13 ngày
0.50 - - - -
2 tuần,
Từ 14 - 20 ngày
0.50 - - - -
3 tuần,
Từ 21 - 29 ngày
0.50 - - - -
1 tháng,
Từ 30 - 59 ngày
2.70 - 2.69 - -
2 tháng,
Từ 60 - 89 ngày
2.70 2.69 2.68 - -
3 tháng,
Từ 90 - 119 ngày
3.40 3.39 3.37 - -
4 tháng,
Từ 120 - 149 ngày
3.60 3.58 3.55 - -
5 tháng,
Từ 150 - 179 ngày
3.60 3.57 3.54 - -
6 tháng,
Từ 180 - 209 ngày
4.20 4.16 4.11 4.17 -
7 tháng,
Từ 210 - 239 ngày
4.30 4.25 4.19 - -
8 tháng,
Từ 240 - 269 ngày
4.30 4.24 4.18 - -
9 tháng,
Từ 270 - 299 ngày
4.60 4.53 4.44 4.54 -
10 tháng,
Từ 300 - 329 ngày
4.60 4.52 4.43 - -
11 tháng,
Từ 330 - 364 ngày
4.60 4.51 4.41 - -
12 tháng,
365 ngày
5.00 4.88 4.76 4.90 4.93
13 tháng 5.00 4.87 4.74 - -
14 tháng 5.20 05.05 4.90 - -
15 tháng 5.20 05.04 4.88 05.06 -
16 tháng 5.20 05.03 4.86 - -
17 tháng 5.20 05.02 4.84 - -
18 tháng 5.40 5.20 4.99 5.22 5.26
19 tháng 5.40 5.19 4.97 - -
20 tháng 5.40 5.18 4.95 - -
21 tháng 5.40 5.17 4.93 5.19 -
22 tháng 5.40 5.16 4.91 - -
23 tháng 5.40 5.14 4.89 - -
24 tháng (**) - 5.13 4.87 5.16 5.19
25 tháng 5.40 5.12 4.85 - -
26 tháng 5.40 5.11 4.83 - -
27 tháng 5.40 5.10 4.81 5.12 -
28 tháng 5.40 05.09 4.79 - -
29 tháng 5.40 05.08 4.77 - -
30 tháng 5.40 05.07 4.75 05.09 5.12
31 tháng 5.40 05.06 4.73 - -
32 tháng 5.40 05.05 4.72 - -
33 tháng 5.40 05.04 4.70 05.06  
34 tháng 5.40 05.03 4.68 - -
35 tháng 5.40 05.02 4.66 - -
36 tháng(***) - 05.01 4.64 05.03 05.06

Ghi chú:

(*) Lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn và phương thức trả lãi theo quy định cụ thể từng sản phẩm.

(**) Khách hàng gửi kỳ hạn 24 tháng lãi cuối kỳ, số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng: áp dụng lãi suất kỳ hạn 23 tháng lãi cuối kỳ. Đối với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên áp dụng lãi suất 5.80%/năm và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.

Lãi suất huy động tiết kiệm thông thường kỳ hạn 13 tháng lãi cuối kỳ và kỳ hạn 24 tháng lãi cuối kỳ được dùng làm cơ sở để xác định lãi suất vay cho kỳ điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nam Á (được quy định trong các Giấy nhận nợ của các khoản vay trước ngày 02/11/2020) được áp dụng như sau: Tùy thuộc vào thời gian vay của từng khoản vay đã được ký kết trên Giấy nhận nợ để áp dụng mức lãi suất cơ sở do Ngân hàng Nam Á ban hành trong từng thời kỳ.

 (***) Khách hàng gửi kỳ hạn 36 tháng lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng: áp dụng lãi suất kỳ hạn 35 tháng lãi cuối kỳ. Đối với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên áp dụng lãi suất 6.30%/năm và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.

Đối với khoản tiền gửi từ 06 tháng trở lên, Khách hàng có quyền thỏa thuận lãi suất cụ thể với Ngân hàng trên cơ sở biểu lãi suất ban hành từng thời kỳ và cung cầu vốn thị trường.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng, 36 tháng lãi cuối kỳ làm cơ sở áp dụng lãi suất Chứng chỉ tiền gửi dài hạn phát hành từ năm 2016 đến năm 2021: sẽ được ban hành theo Quyết định từng thời kỳ.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Nam Á

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á

Lãi suất kỳ hạn 13 tháng chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Những khoản tiền gửi thấp hơn 500 tỷ đồng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.

Bảng lãi suất tiết kiệm trực tuyến Nam Á Bank:

Kỳ hạn gửi Lợi nhuận (%/năm)
Không kỳ hạn 4,7
1 tuần 4,8
2 tuần 4,8
1 tháng 5,6
2 tháng 5,6
3 tháng 6,6
4 tháng 6,6
5 tháng 6,6
6 tháng 7
9 tháng 7
12 tháng 7,5
18 tháng 7,5
24 tháng 7,5
36 tháng 9

Xem thêm: https://topi.vn/lai-suat-tiet-kiem-ngan-hang-nao-cao-nhat.html

3. Các sản phẩm gửi tiết kiệm tại Nam Á Bank

Nếu bạn đang có một khoản tiền nhàn rỗi và muốn có thêm lợi nhuận thì hãy tham khảo các sản phẩm tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á sau đây:

3.1 Tiết kiệm thông thường

Đây là sản phẩm tiết kiệm cơ bản nhất, bao gồm tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn dành cho mọi công dân Việt Nam.Khách hàng có thể chọn kỳ hạn gửi (từ 1 tháng đến 36 tháng) và phương thức trả lãi phù hợp (đầu kỳ, định kỳ hoặc cuối kỳ)

3.2 Tiết kiệm online

Với khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng Nam Á, có thể tải ứng dụng của ngân hàng về điện thoại và tự mở sổ tiết kiệm online để gửi tiền một cách chủ động. Kỳ hạn và phương thức tính lãi cũng tương tự như gửi tiết kiệm thông thường nhưng mức lãi suất khách hàng được hưởng khi gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ cao hơn so với gửi tại quầy.

Tiết kiệm online

Ngân hàng Nam Á có nhiều sản phẩm tiết kiệm hữu ích

3.3 Tiết kiệm lợi ích nhân đôi

Đây là sản phẩm dành cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền dài hạn với mức lãi suất vượt trội với các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất được điều chỉnh 6 tháng một lần. Số tiền gửi tối thiểu khi mở sổ là 20 triệu đồng.

3.4 Tiết kiệm Happy Future

Với sản phẩm này, khách hàng có thể nộp thêm tiền vào sổ tiết kiệm linh hoạt và được ưu đãi lãi suất khi tái tục. Số tiền tối thiểu để mở sổ chỉ là 1 triệu đồng và số tiền tối thiểu cho những lần gửi kế tiếp là 200.000đ.

4. Lãi suất vay ngân hàng Nam Á bank

Nam Á Bank là một trong những ngân hàng có các sản phẩm vay chất lượng, uy tín với lãi suất tốt. Các sản phẩm cho vay của ngân hàng Nam Á khá phong phú, đem đến nhiều lợi ích cho người vay và được đánh giá cao.

Lãi suất vay ngân hàng Nam Á bank

Lãi suất cho vay của ngân hàng Nam Á được nhiều người quan tâm

Biểu lãi suất cho vay mới nhất của ngân hàng Nam Á:

Loại vay Sản phẩm vay

Lãi suất vay (%/năm)

Vay thế chấp Vay mua bất động sản 9,90%
- Vay mua nhà 9,90%
- Tín dụng An Gia Lập Nghiệp 9,90%
- Vay hỗ trợ nhằm mục đích giảm tổn thất nông nghiệp 9,50%
- Vay xây dựng - sửa nhà 9,90%
- Vay tiêu dùng 9,90%
- Vay mua xe ô tô 9,90%
- Vay linh hoạt (thấu chi có đảm bảo) 9,90%
- Vay chứng minh năng lực tài chính 9,90%
Vay tín chấp Vay tiêu dùng tín chấp 14,50%
- Vay tín chấp siêu linh hoạt 14,50%
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá hoặc sổ tiết kiệm 14,50%

Lãi suất vay phụ thuộc vào các yếu tố: Sản phẩm vay, số tiền vay, kỳ hạn vay, có tài sản đảm bảo hay không… Để nắm được lãi suất cụ thể, bạn cần liên hệ ngân hàng Nam Á.

Cập nhật ngay: [6/2024] So sánh lãi suất vay ngân hàng cập nhật mới nhất

5. Cách nhận lãi suất tiền gửi tốt nhất tại ngân hàng Nam Á

Cách nhận lãi suất tiền gửi tốt nhất tại ngân hàng Nam Á

Gửi tiết kiệm online có lãi suất cao hơn trực tiếp

Để được hưởng mức lãi suất cao nhất khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Nam Á, bạn cần lưu ý những điểm sau:

Nên chọn lĩnh lãi cuối kỳ để được hưởng lãi suất cao nhất

Hãy gửi tiết kiệm online bởi hình thức này luôn có lãi suất cao hơn gửi trực tiếp tại quầy.

Để không bị thiệt khi rút tiền tiết kiệm trước khi hết kỳ hạn, bạn hãy xem xét lại khả năng tài chính của mình để chọn kỳ hạn gửi phù hợp. Có thể chia nhỏ ra làm nhiều sổ tiết kiệm với các kỳ hạn dài, ngắn khác nhau để nếu cần một khoản tiền khẩn cấp bạn sẽ không phải rút toàn bộ số tiền mình có.

Những thông tin từ TOPI cung cấp chắc hẳn đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngân hàng Nam Á và cập nhật biểu lãi suất mới nhất Nam Á Bank áp dụng. Hãy theo dõi chúng tôi hàng ngày để biết thêm những hình thức đầu tư, tích lũy hiệu quả nhất.

6. Làm sổ tích lũy trực tuyến tại TOPI tận hưởng lợi nhuận đến 9%

Ứng dụng TOPI là một ứng dụng đầu tư được công ty CP Đầu tư VAM phát triển, dành cho khách hàng cá nhân. Bạn chỉ cần bắt đầu với mức chi phí khá thấp, chỉ từ 50.000VNĐ là có thể tích lũy và phát triển tài sản của mình cực kỳ hiệu quả. Việc mở tài khoản trực tuyến và tích lũy online trở nên cực kỳ phổ biến. Thay vì phải đến tận quầy giao dịch của các ngân hàng, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một trong các ứng dụng tích lũy và tiết kiệm tiền uy tín để gửi tiền của mình nhằm sinh lời.

Tích lũy online tại TOPI: An toàn và hấp dẫn

Tích lũy online tại TOPI: An toàn và hấp dẫn

Thay vì hưởng mức lợi nhuận thông thường, nếu bạn gửi tiền tích lũy tại TOPI thì có thể hưởng lợi nhuận tới 9%/năm mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào như nạp tiền, rút tiền… Bạn chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Bộ Tài chính mà thôi. Lợi nhuận chi tiết như sau:

Kỳ hạn gửi

Lợi nhuận (%/năm)

Không kỳ hạn

4,5

1 tuần

4,8

2 tuần

4,8

1 tháng

5,5

2 tháng

5,5

3 tháng

6,5

4 tháng

6,5

5 tháng

6,5

6 tháng

7

9 tháng

7

12 tháng

7,5

18 tháng

7,5

24 tháng

7,5

36 tháng

9

Từ bảng lợi nhuận trên chắc chắn các bạn có thể thấy mức lợi nhuận gửi tích lũy từ TOPI vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, TOPI cũng là ứng dụng tài chính cá nhân hữu ích, độ an toàn và bảo mật cao. 

Chỉ cần tải ứng dụng TOPI về điện thoại của bạn và đăng ký tài khoản là bạn có thể bắt đầu tích lũy tiền với hạn mức linh hoạt chỉ từ 50,000 VNĐ và có thể nạp thêm bất kỳ lúc nào mà không mất phí.

tích luỹ nhanh chóng tại TOPI

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/p79cQXw1O9Yqvz53HKedOuxP6WGPFW0e7dLVrYB2.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger