Facebook Topi

26/12/2022

GNP là gì? Ảnh hưởng của chỉ số GNP trong đầu tư

GNP - Tổng sản phẩm quốc gia được xem là một chỉ số quan trọng trong nền kinh tế vĩ mô. Đối với nhà đầu tư, việc nắm được chỉ số GNP sẽ giúp cho quá trình phân tích và đánh giá thị trường trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Rất nhiều người bị nhầm GNP và GDP là một. Nhưng đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy GNP là gì, cách tính như thế nào và phân biệt với GDP ra sao?

1. GNP là gì?

GNP - viết tắt của Gross National Product, dịch nghĩa: tổng sản phẩm quốc gia hay tổng sản lượng quốc gia, là tổng giá trị tính bằng tiền của toàn bộ sản phẩm và dịch vụ cuối cùng mà công dân của một quốc gia làm ra trong một năm tài chính (thường là năm dương lịch), tính cả trong nước và ngoài nước.

Ví dụ: A là công dân Việt Nam nhưng có mở công ty tại Trung QUốc thì lợi nhuận sau thuế của công ty đó sẽ tính vào GNP của Việt Nam. Các nhân viên có quốc tịch Việt Nam làm tại công ty này cũng sẽ được tính luôn. 

Chỉ số GNP sẽ được các cơ quan Chính phủ tính toán rồi công bố theo chu kỳ quý hoặc năm.

GNP là gì?

Tìm hiểu về chỉ số GNP trong nền kinh tế

Sản phẩm, dịch vụ cuối cùng được tính trong GNP là thành phẩm cuối cùng bán ra cho người tiêu dùng chứ không phải sản phẩm trung gian nằm trong khẩu sản xuất ra thành phẩm cuối cùng.

2. Công thức tính GNP chính xác

Có khá nhiều cách để tính GNP nhưng thông thường người ta tính theo quan điểm chi tiêu của xã hội, tức là chi tiêu của mỗi cá nhân, tổ chức, các tài sản nước ngoài, cán cân xuất nhập và thu nhập quốc nội.

Công thức tính GNP cụ thể như sau:

GNP = C + I + G + NR + (X - M) 

Trong đó:

C là chi phí tiêu dùng cá nhân hoặc tổng hợp theo hộ gia đình (tiếng Anh: Personal Consumption Expenditures);

I là tổng đầu tư cá nhân quốc nội, gồm toàn bộ các doanh nghiệp đầu tư trên lãnh thổ quốc gia đó (Personal Consumption Expenditures);

G là chi phí tiêu dùng của Chính phủ (Government Spending);

X là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (Export Turnover);

M là kim ngạch nhập khẩu của hàng hóa dịch vụ (Import Turnover);

NR là thu nhập ròng từ hàng hóa, dịch vụ được đầu tư ở nước ngoài (Net).

Công thức tính GNP chính xác

Công thức tính GNP nhanh và chính xác nhất

3. Phân loại GNP

GNP được chia thành 02 loại: GNP danh nghĩa (GNPn) và GNP thực tế (GNPr).

GNP danh nghĩa là chỉ số đo lường tổng sản phẩm và dịch vụ quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ, được tính theo mức giá cả hiện hành trên thị trường. Chỉ số này thường dùng trong nghiên cứu mối quan hệ tài chính - ngân hàng.

GNP thực tế là chỉ số đo lường tổng sản phẩm và dịch vụ quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ, được tính theo một mức giá cố định của năm được chọn làm mốc, do vậy, chỉ số này hay sử dụng để phân tích về tốc độ tăng trưởng kinh tế của một đất nước.

Phân loại GNP

2 loại GNP phổ biến trong đo lường

4. Phân biệt GNP và GDP

GNP và GDP có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau vì chúng đều đóng vai trò phản ánh sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế một quốc gia.

Tiêu chí

GNP

GDP

Khái niệm

Tổng giá trị của toàn bộ sản phẩm và dịch vụ cuối cùng mà công dân một nước làm ra trong một năm tài chính

Tổng giá trị của toàn bộ sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ trong một quý hoặc một năm tài chính 

Bản chất

Công dân của quốc gia đó tạo ra sản phẩm ở đâu thì đều được tính vào GNP dù là nguồn thu từ ngoài lãnh thổ

Toàn bộ các thành phần kinh tế tạo ra sản phẩm hoạt động trong lãnh thổ đó, tính cả công dân nước ngoài hay công dân của đất nước đó nhưng làm việc tại nước ngoài.

Thể hiện

Mức sống và quy mô thu nhập của công dân trong quốc gia đó
Mức thu nhập bình quân đầu người so với tốc độ tăng dân số như thế nào

Thể hiện rõ ràng sự biến động của giá trị hàng hóa và dịch vụ theo thời gian
Cho ta dấu hiệu nhận biết được suy thoái kinh tế, lạm phát

Công thức

GNP = C + I + G + NR + (X - M)

GDP = C + I + G + NX

Áp dụng

Ngân hàng thế giới áp dụng

Các quốc gia áp dụng

5. Vai trò của chỉ số GNP trong đầu tư

Trong nền kinh tế vĩ mô của một quốc gia, chỉ số GNP sẽ phản ánh:

Mức sống và quy mô thu nhập của công dân trong quốc gia đó trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn: tình hình gia tăng thu nhập, cải thiện mức sống ra sao;

Sự phát triển về kinh tế của một đất nước, vì GNP tính tổng giá trị bằng tiền của toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng của công dân đã làm ra, cho nên, dùng GNP có thể xem xét được tình hình “sức khỏe kinh tế” của quốc gia đó;

Mức thu nhập bình quân đầu người so với tốc độ tăng dân số như thế nào. Mức thu nhập bình quân đầu người bằng GNP trừ đi quỹ khấu hao rồi chia cho dân số. Thông thường, nếu mức thu nhập bình quân đầu người giảm thì tức là tốc độ tăng GNP đang nhỏ hơn tốc độ tăng dân số.

Vai trò của chỉ số GNP trong đầu tư

Chức năng quan trọng của chỉ số GNP trong đầu tư

6. Những hạn chế của GNP

Đối với những start-up (người mới khởi nghiệp), kết quả sản xuất của một người mang hai quốc tịch có thể được cả hai quốc gia tính vào GNP. 

Những hạn chế của GNP

Mặt hạn chế mà chúng ta cần quan tâm khi tìm hiểu và sử dụng GNP

Sử dụng GNP để so sánh nền kinh tế giữa các quốc gia sẽ khó khăn hơn vì hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp hoạt động trên quy mô toàn cầu. Vì thế, nhiều quốc gia sử dụng chỉ số GDP sẽ dễ tính ra giá trị kinh tế hơn.

Những sản phẩm được sản xuất và bán trong nền kinh tế ngầm hay sản phẩm tự cung tự cấp cũng không được tính là một thành phẩm cuối cùng của GNP.

Cũng như GDP, GNP là một chỉ số quan trọng để đánh giá tốc độ phát triển của một quốc gia cũng như nhìn nhận lại các vấn đề tồn tại bên trong nền kinh tế. 

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/p79cQXw1O9Yqvz53HKedOuxP6WGPFW0e7dLVrYB2.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger