Facebook Topi

#tỷ suất lợi nhuận

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/eANEuO5NbGbpCC2D9vMCeqzWldgVqPxNZ0WUwu05.jpg?w=686&h=386&v=2022

Lợi nhuận giữ lại là gì? Các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại là nguồn vốn quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư, giúp doanh nghiệp phòng ngừa các rủi ro và duy trì tính thanh khoản trước các biến động thị trường, để doanh nghiệp không phải bỏ lỡ các cơ hội đầu tư và hợp tác tiềm năng. Lợi nhuận giữ lại là khoản không phải nộp thuế trên cổ tức. 

18/10/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/NiRfe2THjsJFvTvLFs0ZdLj2hDUUq1pJ2s2h6nzO.jpg?w=686&h=386&v=2022

OCF là gì? Vai trò và công thức tính dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

OCF là thuật ngữ quen thuộc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. OCF thể hiện khả năng tạo ra tiền trong hoạt động kinh doanh nội tại của doanh nghiệp, khả năng thanh toán lãi và nợ cho các đối tác và khả năng gia tăng đầu tư trong tương lai.

19/12/2022

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/yEYqE2ZUJrmQ6eHjdJUchLQpkZ9TZ68uTbO125fJ.jpg?w=686&h=386&v=2022

Lợi nhuận là gì? Cách tính lợi nhuận chính xác

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và các chi phí phát sinh trong đầu tư kinh doanh. Hiểu về lợi nhuận giúp chúng ta đánh giá được sức khỏe tài chính cũng như tiềm năng tương lai của tổ chức.

13/10/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/Szo356kPfNWoMWe1LtUTzL4k6j3FeyR4XWmUBCEO.jpg?w=686&h=386&v=2022

IRR là gì? Vai trò và cách tính chỉ số IRR trong chứng khoán

IRR được biểu thị dưới dạng phần trăm giúp các nhà quản trị và nhà đầu tư dễ dàng so sánh lợi nhuận của các khoản đầu tư hoặc chi tiêu vốn khác nhau. Trong điều kiện như nhau, khoản đầu tư có IRR cao hơn sẽ được ưu tiên hơn khoản đầu tư có IRR thấp hơn.

15/01/2024

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/eh3QH7qbHcRC7wvVXFdQ7xeTobSSHy8T9FCVzteM.jpg?w=686&h=386&v=2022

Lợi nhuận gộp là gì? Công thức tính lợi nhuận gộp chính xác

Lợi nhuận gộp hay lãi gộp hiểu đơn giản là sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất, lợi nhuận gộp không chỉ là một con số trên bảng cân đối kế toán mà còn là chỉ báo quyết định độ lợi nhuận thực tế của một công ty.

23/01/2024

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/ZaujuKbeXKOwuQmEYk5zkmLvh8qC42E04oUeD675.jpg?w=686&h=386&v=2022

Lợi nhuận ròng là gì? Cách tăng lợi nhuận ròng trong doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng là lợi nhuận thực tế mà công ty kiếm được sau khi trừ đi mọi chi phí. Đây là thông số rất quan trọng đánh giá tình hình hoạt động và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

11/11/2022

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/Ob6xshyyToDsf7O4Etk0Zq16fZt2DtMsZIUQluAd.jpg?w=686&h=386&v=2022

Lợi nhuận thuần là gì? Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần không chỉ là một con số trên bảng cân đối kế toán mà còn là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp và các bên liên quan đánh giá và theo dõi hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

31/01/2024

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger