Facebook Topi

#Kinh tế thị trường

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/ZG3Ri8XAM2V4dNuXGjdRvTHzCGzzl9Kab8e4BmJs.jpg?w=686&h=386&v=2022

Kinh tế vi mô là gì? Ảnh hưởng của kinh tế vi mô trong đầu tư

Kinh tế vi mô là một trụ cột của khoa học kinh tế, nghiên cứu những quyết định của các cá nhân trên từng loại thị trường, để từ đó rút ra những vấn đề mang tính quy luật kinh tế. 

25/04/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/au916OPSjR28WlpPuT9r3jUY6eA0OCzMKdzcNywJ.jpg?w=686&h=386&v=2022

GDP là gì? Cách tính GDP bình quân đầu người

GDP là thước đo đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia đồng thời thể hiện biến động của giá trị hàng hóa dịch vụ theo thời gian. Các nhà đầu tư sẽ dựa vào chỉ số GDP làm cơ sở để đánh giá tiềm năng phát triển của một quốc gia để quyết định góp vốn đầu tư.

02/12/2022

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/ZGuzKrLxT6zswlef61LImDsHH5EAfeEpRipIx4fN.jpg?w=686&h=386&v=2022

Suy thoái kinh tế là gì? Nhưng dấu hiệu chu kỳ suy thoái kinh tế sắp đến

Suy thoái kinh tế là sự suy giảm của tổng sản phẩm quốc nội và các hoạt động kinh tế của một quốc gia trong dài hạn. Ta có thể nhận biết các dấu hiệu thời kỳ suy thoái kinh tế qua thay đổi của lãi suất trái phiếu, tín dụng thắt chặt, nợ xấu gia tăng, thị trường lao động biến động nhiều. 

01/12/2022

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/YeOshe5rDnvEC8hmfncBCaTKseFGiAYRk9tLwsec.jpg?w=686&h=386&v=2022

Khủng hoảng kinh tế 2008 và những tác động của nó tới thị trường Việt Nam

Cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử năm 2008 gây ra hậu quả Khoảng 10.000 tỷ Đô la Mỹ tan biến, 30 triệu người thất nghiệp, hàng loạt ngân hàng phá sản trong đó phải kể đến sự sụp đổ của một trong những định chế tài chính lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ - Lehman Brothers…

12/10/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/VQyARuKe5aNHBzunjI2JF3Rs2QwufgJJjLoAbsgg.jpg?w=686&h=386&v=2022

Kinh tế thị trường là gì? Đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường là một trong những thành quả quan trọng và tiến bộ nhất trong sự phát triển của văn minh nhân loại. Nó là nhân tố thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cũng như tăng năng suất lao động.

09/01/2024

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI