Facebook Topi

#Chính sách tiền tệ

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/1/v0O3JUETbg1tlaDgB5PDWTvzhiX43w6Vmm08W6NZ.png?w=686&h=386&v=2022

Nới lỏng định lượng (QE) là gì? Những tác động của QE tới thị trường chứng khoán

Hoạt động nới lỏng định lượng (QE) là một phần quan trọng của chính sách tiền tệ và tài chính của một quốc gia, thường được thực hiện bởi ngân hàng trung ương hoặc cơ quan tài chính của quốc gia.

24/11/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/SIqEIR9Masi1YzkZW9S377vQZRTD7H0Ch2g2ZYaD.jpg?w=686&h=386&v=2022

Tiền tệ là gì? Các chức năng cơ bản của tiền tệ

Tiền tệ là phương tiện thanh toán được pháp luật quy định dùng để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ tại một vùng lãnh thổ hoặc nhóm người nào đó với nhau. Tiền tệ là một minh chứng lịch sử cho sự phát triển của nhân loại. Ngày này, chúng ta không thể thiếu tiền tệ cho việc trao đổi, thanh toán trong nền kinh tế.

20/03/2024

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/ZCGcR0nLnRz0ZJoMCNkNAfhoCprVxuB4wOBDB8AY.jpg?w=686&h=386&v=2022

Chính sách tài khoá là gì? Đặc điểm và vai trò đối với nền kinh tế

Chính sách tài khoá là một trong những công cụ mà Chính phủ sử dụng nhằm điều chỉnh nền kinh tế theo hướng có lợi, thông qua chế độ thuế và đầu tư công. 

18/09/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/CqbcWT0BQg4Tif3sAsj8f0skYWiOQLsCozD1hrZM.jpg?w=686&h=386&v=2022

Chính sách tiền tệ là gì? Phân loại và vai trò của chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ là một trong các công cụ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô ổn định. Tìm hiểu các loại chính sách tiền tệ và vai trò đối với nền kinh tế.

10/01/2023

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI