23/02/2024

So sánh phí giao dịch chứng khoán mới nhất 2023

Chi phí phải trả khi giao dịch chứng khoán là một trong những vấn đề quan trọng mà nhà đầu tư nào khi tham gia thị trường chứng khoán đều phải biết rõ

icon-fb

Share

icon-copy

Copy link

Trước khi bắt đầu tham gia giao dịch chứng khoán cơ sở, nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ biểu phí tại các công ty chứng khoán và các cơ quan liên quan cũng như phương pháp khấu trừ các khoản phí giao dịch này, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả đầu tư.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn công ty áp dụng mức phí thấp hoặc miễn phí giao dịch để ra quyết định tạo tài khoản tham gia đầu tư. Trong bài viết này, Topi đề cập tới những phí giao dịch chứng khoán cơ bản mà các nhà đầu tư cần phải trả khi giao dịch chứng khoán cơ sở cập nhất mới nhất 2023.

1. Các loại phí, thuế mà Nhà đầu tư cần trả khi đầu tư chứng khoán

Các nhà đầu tư cần phải trả 4 loại phí và thuế giao dịch chứng khoán tiêu biểu dưới đây:

1.1. Phí giao dịch khi Mua – Bán cổ phiếu

Khi thực hiện các lệnh giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu thành công, nhà đầu tư phải trả một loại phí gọi là phí giao dịch. Phí giao dịch là loại phí xuất hiện thường xuyên nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại phí và thuế của nhà đầu tư chứng khoán vì được tính mỗi khi chủ tài khoản phát sinh giao dịch.

Phí giao dịch được thu bởi công ty chứng khoán dựa trên cơ sở % giá trị giao dịch trong ngày của nhà đầu tư. Phí giao dịch được tính ở cả 2 chiều Mua và Bán.

Mức phí giao dịch của mỗi công ty chứng khoán được quy định khác nhau. Theo quy định chung đặt ra thì không có quy định về mức tối thiểu và các công ty chứng khoán không được phép thu mức phí vượt quá 0.5% giá trị mỗi lần giao dịch. Trên thực tế, tính tới thời điểm năm 2022, mức phí các công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam đang áp dụng giao động trong khoảng 0.15% - 0.35%.

Nhà đầu tư lưu ý mức phí này còn phụ thuộc vào giá trị của các giao dịch được nhà đầu tư thực hiện. Do một số quy định về ưu đãi dành cho khách hàng VIP cũng như thu hút khách hàng nên giá trị giao dịch càng cao thì mức phí giao dịch phải trả càng thấp. 

Phí giao dịch khi Mua – Bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Những chi phí mà nhà đầu tư phải trả khi giao dịch chứng khoán

Ví dụ: Trong ngày 04/5/2022 bạn đặt Mua thành công 1000 cổ phiếu techcombank (TCB) giá 43.000 VNĐ/ cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch của bạn trong ngày là: 1000x43.000 = 43.000.000 VNĐ.

Giả sử mức phí tại công ty chứng khoán bạn đang tham gia giao dịch là 0.2%, thì phí bạn phải trả cho lệnh Mua 1000 cổ phiếu TCB là: 43.000.000*0.2= 86.000 VNĐ. Tổng số tiền bạn mất cho giao dịch Mua trên là 43.000.000 + 86.0000 = 43.086.000 VNĐ.

Sau đó 10 ngày, cổ phiếu TCB bạn đã mua tăng giá lên 50.000/ cổ phiếu, bạn quyết định bán hết 1000 cổ phiếu đi để hiện thực hóa lợi nhuận. Khi lệnh Bán 1000 cổ phiếu TCB được thực hiện thành công với giá 50.000 VNĐ, tổng giá trị giao dịch trong ngày của bạn là 1000*50.000= 50.000.000 VNĐ. Công ty chứng khoán đang áp dụng mức phí 0.2% cho giao dịch BÁN, thì bạn sẽ mất khoản phí giao dịch là: 50.000.000*0.2%= 100.000 VNĐ.

1.2. Thuế thu nhập cá nhân khi Bán cổ phiếu

Theo quy định hiện tại với các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu, nhà đầu tư cần phải trả một phần thuế thu nhập bằng 0.1% giá trị BÁN cổ phiếu. Thuế thu nhập này chỉ áp dụng thu với người BÁN cổ phiếu, còn người Mua không phải chịu. 

Ví dụ: Khi bạn bán 1000 cổ phiếu TCB như ở trên đã đề cập, thì tổng giá trị giao dịch là 50.000.000 VNĐ. Nhà đầu tư sẽ mất 0.2% phí giao dịch chứng khoán tương đương 100.000.000 VNĐ theo tính toán mục phí giao dịch khi Bán cổ phiếu.

Ngoài ra, bạn sẽ mất thêm phần Thuế bán là 50.000.000*0.1% = 50.000 VNĐ. Như vậy, tổng cộng thuế phí khi bán 1000 cổ phiếu TCB với giá 50.000/ cổ phiếu là 100.000.000 VNĐ phí bán + 50.000 VNĐ thuế bán = 150.000 VNĐ.

Cuối cùng, nhà đầu tư thu về là 50.000.000-150.000 = 49.850.000 VNĐ.

Phí giao dịch chứng khoán mới nhất

Thuế cũng là khoản phí mà nhà đâu tư cần chú ý khi giao dịch

1.3. Phí lưu ký chứng khoán

Đầu tiên, chúng ta làm rõ khái niệm Lưu Ký nghĩa là gì. “Lưu” có nghĩa Lưu giữ và “Ký” có nghĩa là ký gửi. Lưu ý chứng khoán tức là Lưu giữ và Ký gửi. Khi bạn mua và sở hữu cổ phiếu, phải có một tổ chức đứng ra đảm bảo Lưu giữ Ký gửi số lượng cổ phiếu đó và chứng nhận bạn đang sở hữu một số lượng cổ phần ở doanh nghiệp phát hành cổ phiếu đó.

Do đó, khi mua cổ phiếu, ngoài phí giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam sẽ thu một lượng phí gọi là phí Lưu ký. Theo quy định hiện hành, phí lưu ý chứng khoán tương ứng 0.4 VNĐ/ cổ phiếu/ tháng, đây là một con số rất nhỏ.
Ví dụ: Sau khi bạn thực hiện thành công giao dịch Mua và nắm giữ 1000 cổ phiếu TCB từ ngày 4/5/2022 đến hết ngày 31/5/2000 thì bạn sẽ phải trả thêm 1 khoản Phí Lưu Ký cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là: 0.4*1000 = 400 VNĐ.

1.4. Thuế thu nhập khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức bằng tiền mặt là một trong những khái niệm thường gặp với các nhà đầu tư cổ phiếu. Hiểu một cách đơn giản, sau khi tổng kết hiệu quả hoạt động kinh doanh của 1 năm và có lãi, Doanh nghiệp sẽ chia một phần hoặc toàn bộ phần lãi đó cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp. Phần lãi được chia đó được gọi là cổ tức. Cổ tức chi trả bằng tiền mặt được coi như một nguồn thu nhập của nhà đầu tư nên họ sẽ phải trả thuế cho nguồn thu nhập đó.  Theo quy định, nhà đầu tư nhận được cổ tức tiền mặt sẽ bị đánh thuế 5% trên giá trị cổ tức. 

Thuế thu nhập khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt

Những khoản phí cũng chiếm tỷ lớn trong quá trình đầu tư

Ví dụ: Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) có thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 50% với 5000 VNĐ/ cổ phiếu. Giả sử nhà đầu tư đang sở hữu 1000 cổ phiếu NTC, thì tổng số tiền cổ tức bạn nhận được là: 1000*5000*5%=250.000 VNĐ. Số tiền thực tế nhận được là: 5.000.000 – 250.000 = 4.750.000 VNĐ sẽ được chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư.

Ngoài 4 loại phí thuế thường gặp trên, các công ty chứng khoán còn cung cấp thêm một số dịch vụ như xác nhận số dư tài khoản, sao kê giao dịch, trích lục hồ sơ, phong tỏa chứng khoán khi có yêu cầu từ chủ tài khoản hoặc bên thứ ba nhằm tạo cơ sở pháp lý phục vụ theo nhu cầu của chủ tài khoản. Công ty chứng khoán cũng có thu phí đối với các gói dịch vụ SMS và bảo mật khi giao dịch.

Khoản phí khi giao dịch chứng khoán

Quản trị chi phí tốt khi đầu tư chứng khoán

2. Biểu phí giao dịch của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính tới năm 2022 tại Việt Nam có hơn 70 công ty chứng khoán đang hoạt động với những cơ chế và mức phí dịch vụ khác nhau. Vấn đề rất nhiều nhà đầu tư muốn tìm hiểu khi tham gia đầu tư chứng khoán là những công ty chứng khoán nào uy tín nhất, biểu phí của công ty chứng khoán nào rẻ nhất để có cơ sở tham chiếu đưa ra quyết định nên mở tài khoản chứng khoán ở công ty nào.

Một trong những tiêu chí đánh giá mức độ uy tín của một công ty chứng khoán là dựa trên thị phần đang nắm giữ trên thị trường, công ty có thị phần lớn thì khách hàng đặt niềm tin càng nhiều. Dưới đây là biểu phí giao dịch của 10 công ty chứng khoán đang có thị phần lớn nhất ở Việt Nam:

Phí giao dịch chứng khoán TCBS: 0.1% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán VPS: 0.2% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán SSI: 0.05% - 0.1% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán VNDirect: Từ 0.15% - 0.35% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán VCBS: từ 0.18% - 0.2% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán FPTS: từ 0.06% - 0.15% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán MBS: từ 0.12% - 0.3% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán HSC: 0.2% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán BSC: từ 0.15 – 0.18% giá trị giao dịch

Phí giao dịch chứng khoán VCSC: từ 0.15 – 0.35% giá trị giao dịch.

Dưới đây là biểu phí giao dịch chi tiết của 10 công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam để giúp nhà đầu tư tham khảo và có sự so sánh về phí, thuế giao dịch cổ phiếu để đưa ra quyết định của riêng mình Biểu phí giao dịch của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất Việt Nam.

Biểu phí của 10 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam

Bảng biểu phí của các công ty chứng khoán

Tìm hiểu thêm:  Việt Nam có bao nhiêu sàn chứng khoán? Top 10 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các phí giao dịch chứng khoán mà nhà đầu tư cần nắm rõ khi muốn tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán, cũng như bảng phí cập nhật mới nhất tới năm 2023 của 10 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam. TOPI hy vọng rằng qua bài viết các nhà đầu tư sẽ thêm được nhiều kiến thức bổ ích trong giao dịch.

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI