Facebook Topi

09/07/2024

Đánh giá sức mạnh tài chính của công ty bằng điểm Piotroski

Điểm Piotroski là thang điểm được phát triển bởi giáo sư kế toán Joseph Piotroski tại Chicago để xác định sức khoẻ tài chính của công ty bất kỳ bằng cách phân tích một số khía cạnh tài chính của nó gồm lợi nhuận, đòn bẩy, tính thanh khoản, nguồn vốn và hiệu quả hoạt động.

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Nhà đầu tư nào cũng muốn danh mục đầu tư của mình có những cổ phiếu tốt nhất, nhưng trên sàn chứng khoán có rất nhiều mã khó lựa chọn. Nếu như có thể xếp hạng các cổ phiếu mục tiêu để kiểm tra chất lượng của chúng thì quá trình chọn lọc cổ phiếu sẽ đơn giản hơn. Một trong những biện pháp hữu ích là sử dụng điểm Piotroski. TOPI sẽ giúp các bạn hiểu hơn về ý nghĩa của điểm Piotroski và cách nó có thể giúp bạn định hình danh mục đầu tư của mình.

Điểm Piotroski là gì?

Điểm Piotroski (Piotroski score) là một chỉ số tài chính do Joseph Piotroski, một giáo sư kế toán tại Đại học Chicago phát triển và công bố lần đầu vào năm 2000. Đây là một công cụ được sử dụng để đánh giá và chấm điểm sức khỏe tài chính và sức mạnh cơ bản của một công ty dựa trên một loạt các thông số.

Điểm Piotroski là gì

Điểm Piotroski dao động từ 0 đến 9 điểm, điểm càng cao thì sức khoẻ tài chính công ty càng tốt, hiệu suất hoạt động càng mạnh mẽ. Các nhà đầu tư giá trị sử dụng điểm Piotroski chủ yếu để xác định các cổ phiếu có khả năng sinh lợi, đặc biệt là từ các công ty gần đây đã trải qua căng thẳng tài chính.

Nhìn chung, điểm Piotroski được xem là một trong những yếu tố để đánh giá và sàng lọc cổ phiếu bằng cách đánh giá sức mạnh tài chính của chúng, từ đó tìm ra cổ phiếu giá trị, tức là những cổ phiếu được giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị cơ bản được đề xuất. 

Điểm Piotroski có đáng tin cậy không?

Điểm Piotroski được xây dựng dựa trên 9 tiêu chí tài chính, bao gồm một số yếu tố như lợi nhuận, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động và chất lượng thu nhập, thoả mãn mỗi một tiêu chí sẽ được 1 điểm. Điểm Piotroski cuối cùng được tính bằng cách tổng hợp các điểm này và từ đó hiểu được những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính của một công ty.

Điểm Piotroski cao cho thấy rằng một công ty có thể có nền tảng tài chính vững chắc và đang quản lý hiệu quả các nguồn lực của mình. Mặt khác, điểm thấp có thể chỉ ra những dấu hiệu cảnh báo tài chính cần phải xem xét thêm.

Điểm Piotroski là gì

Điểm Piotroski có thể là một công cụ hữu ích để đánh giá sức khỏe tài chính của các công ty, nhưng hiệu quả của nó trong việc dự đoán hiệu suất cổ phiếu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư, nhà giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ số khác nhau chứ không chỉ dựa vào điểm Piotroski.

Những hạn chế của điểm Piotroski

Hạn chế của điểm Piotroski:

  • Chỉ dựa trên dữ liệu tài chính trong lịch sử, không nắm bắt được động lực thị trường trong tương lai;
  • Không thể xem xét các yếu tố định tính như xu hướng ngành hay thay đổi trong quản lý, dẫn tới việc có thể đưa ra kết quả điểm không chính xác, dẫn đến việc nhà giao dịch có thể bỏ lỡ cơ hội đầu tư;
  • Không xét đến những tình huống cụ thể, ví dụ cổ phiếu mang tính chu kỳ hoặc xảy ra các sự kiện bất thường như đại dịch ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ, hầu hết các công ty đều có sự phục hồi vào năm sau đại dịch nên số liệu chắc chắn sẽ lớn hơn, không phản ánh đúng thực trạng của công ty đó;
  • Không hữu ích đối với các cổ phiếu có vốn hoá siêu nhỏ.

Tính điểm Piotroski dựa trên các yếu tố nào?

Lợi nhuận: Thu nhập ròng, lợi nhuận trên tài sản, dòng tiền hoạt động và dòng tiền hoạt động so với thu nhập ròng

Yếu tố

Ý nghĩa

Tính điểm Piotroski

Thu nhập ròng

Khả năng công ty có thể tạo ra nhiều hay ít lợi nhuận

Được 1 điểm nếu công ty có thu nhập ròng trong những năm gần nhất;

Nếu không có thì 0 điểm 

Dòng tiền hoạt động so với thu nhập ròng

Phản ánh chất lượng thu nhập, nếu công ty tạo ra thu nhập ròng lớn hơn dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Được 1 điểm nếu thu nhập ròng cao hơn;

Nếu trường hợp khác thì 0 điểm

Lợi nhuận trên tài sản

Hiệu quả của công ty trong việc quản lý tài sản để tạo ra lợi nhuận

Được 1 điểm nếu ROA cao hơn năm trước;

Trường hợp khác sẽ 0 điểm

Dòng tiền hoạt động

Phân tích khả năng tạo ra dòng tiền của công ty sau khi điều chỉnh khấu hao và thay đổi trong các khoản phải thu và hàng tồn kho

Được 1 điểm nếu dòng tiền hoạt động là dương;

Các trường hợp khác sẽ 0 điểm

Lợi thế tài chính có sẵn, tính thanh khoản và nguồn vốn: Tỉ lệ vốn vay, tỷ lệ thanh toán hiện hành, thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Yếu tố

Ý nghĩa

Tính điểm Piotroski

Tỷ lệ vốn vay

Mức nợ trong công ty

Được 1 điểm nếu mức nợ giảm so với năm trước;

Trường hợp khác 0 điểm

Tỷ lệ thanh toán hiện hành

Khả năng công ty có thể thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn hay không

Được 1 điểm nếu tỷ lệ hiện tại tăng so với năm trước;

Trường hợp khác 0 điểm

Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Khả năng phát triển của công ty mà không làm mất quá nhiều vốn chủ sở hữu

Được 1 điểm nếu công ty không phát hành thêm cổ phiếu mới nào trong năm trước;

Trường hợp khác 0 điểm, do việc phát hành thêm cổ phiếu làm loãng quyền sở hữu của các cổ đông hiện tại và xảy ra khi công ty cần huy động vốn, đây có thể là dấu hiệu căng thẳng về tài chính

Hiệu quả hoạt động: Biên lợi nhuận gộp, tỷ lệ quay vòng tài sản

Yếu tố

Ý nghĩa

Tính điểm Piotroski

Biên lợi nhuận gộp

Khả năng tăng biên lợi nhuận gộp của công ty

Được 1 điểm nếu biên lợi nhuận năm nay (hiện tại) cao hơn năm ngoái;

Trường hợp khác 0 điểm

Tỷ lệ quay vòng tài sản

Khả năng việc sử dụng tài sản công ty có hiệu quả hay không

Được 1 điểm nếu tỷ lệ vòng quay tài sản năm nay (hiện tại) cao hơn năm ngoái;

Trường hợp khác 0 điểm

Sử dụng điểm Piotroski để lựa chọn cổ phiếu

Để sử dụng điểm Piotroski một cách hiệu quả trong việc lựa chọn cổ phiếu, nhà đầu tư, nhà phân tích cần lưu ý như sau:

  • Điểm từ 7 - 9 cho thấy cổ phiếu có giá trị tốt, điểm từ 0 - 2 cho thấy cổ phiếu có nền tảng cơ bản kém.
  • Tính toán điểm Piotroski cẩn thận dựa trên các bằng chứng, dữ liệu tài chính của công ty mà mình thu thập được;
  • Các công ty có điểm Piotroski cao hơn nên được ưu tiên hơn, nếu như điểm thấp cần tìm hiểu kỹ lưỡng lý do đằng sau số điểm ấy;

Điểm Piotroski là gì

  • Nhà đầu tư nên so sánh điểm Piotroski giữa các công ty trong cùng ngành và kết hợp với các chỉ số, phân tích khác để có cái nhìn toàn diện nhất;
  • Việc duy trì quan điểm đầu tư dài hạn là điều cần thiết khi sử dụng điểm Piotroski, vì nó phản ánh sức khoẻ cơ bản của công ty theo thời gian;
  • Các nhà đầu tư nên thường xuyên theo dõi và cập nhật Điểm Piotroski của các công ty trong danh mục đầu tư của mình vì sức khỏe tài chính có thể thay đổi theo thời gian.

Hiểu và sử dụng hiệu quả điểm Piotroski có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn và có khả năng tìm thấy các khoản đầu tư có lợi nhuận. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư nên sử dụng nó như một trong nhiều công cụ trong bộ công cụ tham khảo, chứ không phải là cơ sở duy nhất cho các quyết định đầu tư.

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/EOwdGS736fIL7NNMN6FvcSoYwOHGvZYbs570X1IR.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/VvUsgRKPmOmXWi1dQ1ti9RrFRj2PQ28Nxfu0e5fv.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger