Facebook Topi

01/04/2024

Cách tái cân bằng danh mục đầu tư hiệu quả

Tái cân bằng danh mục đầu tư sẽ giúp bạn sắp xếp lại danh mục đầu tư ban đầu, dễ dàng quản lý rủi ro và đạt được các mục tiêu đầu tư đã đề ra trong thời gian sớm nhất.

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Danh mục đầu tư chiến lược sẽ bị thay đổi do tác động của nhiều yếu tố như thị trường, quy mô đầu tư, giá trị tài sản đầu tư... Những tác nhân này sẽ làm hiệu quả của các danh mục đầu tư bị giảm sút, công việc cần phải làm lúc này chính là tái cân bằng danh mục đầu tư. Bài viết của chúng tôi sẽ cho các bạn biết cách tái cân bằng danh mục đầu tư hiệu quả.

I. Tái cân bằng danh mục đầu tư là gì?

Tái cân bằng danh mục đầu tư là điều chỉnh lại tỷ trọng tài sản của các sản phẩm trong danh mục đầu tư với mục đích cân bằng lại rủi ro. Tái cân bằng cần diễn ra định kỳ. Các nhà giao dịch có thể tái cân bằng danh mục đầu tư cùng với các chiến lược giao dịch hiện có để giảm thiểu rủi ro. Bạn cũng có thể dùng tái cân bằng danh mục đầu tư như một chiến lược đầu tư độc lập.

Tái cân bằng danh mục đầu tư thông minh và hiệu quả

Tái cân bằng danh mục đầu tư là điều chỉnh lại tỷ trọng tài sản của các sản phẩm trong danh mục đầu tư

II. Vai trò của việc tái cân bằng danh mục đầu tư

Tái cân bằng danh mục đầu tư thông minh và hiệu quả

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư mới sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng nhìn nhận, tận dụng cơ hội

1. Duy trì các loại tài sản ban đầu

Một nhà đầu duy trì các loại tài sản ban đầu của mình sẽ giúp họ phân bổ vốn hợp lý, mang đến lợi nhuận cao.

Mỗi loại tài sản đầu tư ban đầu cần có nguồn vốn và phương pháp quản lý khác nhau như số vốn, lợi nhuận, thu nhập đề ra… Vì vậy, duy trì các loại tài sản ban đầu sẽ giúp đáp ứng các mục tiêu đề ra và nhu cầu tài chính hiện có.

2. Cải thiện quản lý rủi ro 

Tái cân bằng danh mục đầu tư sẽ giúp cho nhà đầu tư hạn chế thiệt hại khi một hay nhiều kênh đầu tư nào đó trong danh mục gặp khó khăn.

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư mới

Khi xã hội biến động kéo theo đó là thị trường tài chính cũng liên tục thay đổi. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư mới sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng nhìn nhận, tận dụng cơ hội khi thị trường thay đổi. Từ đó, bạn dễ dàng thay đổi, tận dụng xu hướng mới giảm thiểu rủi ro không mong muốn.       

4. Mua thấp - bán cao

Khi tiến hành tái cân bằng danh mục đầu tư chúng ta sẽ nhìn nhận lại được giá trị của các tài sản đầu tư mà mình đang có từ đó biết được lúc nào nên mua thêm và khi nào cần bán ra. 

III. Ưu điểm và nhược điểm khi tái cân bằng danh mục đầu tư

Khi tái cân bằng danh mục đầu tư bạn cần phân tích các khoản đầu tư của mình để đảm bảo vẫn đáp ứng được mục tiêu. Xem xét việc phân bổ tài sản định kỳ. Sau đó, quyết định xem có sẵn sàng đi các danh mục này qua những thăng trầm của thị trường tài chính không. 

Ưu điểm của hoạt động này có thể kể đến như:

  • Giảm thiểu tác động của biến động, rủi ro mà các danh mục đầu tư hiện tại mang lại.
  • Đa dạng hóa các danh mục đầu tư.
  • Giúp vững tin trước những đợt sụt giảm của thị trường

Tái cân bằng danh mục đầu tư thông minh và hiệu quả

Giảm thiểu tác động của biến động, rủi ro mà các danh mục đầu tư hiện tại mang lại

Tuy nhiên hoạt động này vẫn có nhược điểm nhược:

  • Cần nghiên cứu, kiến thức cơ bản về tài chính để có thể tái cân bằng danh mục đầu tư hiệu quả.
  • Nhiều khi các quyết định tái cân bằng chưa chắc đã chuẩn xác.

IV. Hướng dẫn cân bằng lại danh mục đầu tư

1. Xác định mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư khi tái cần bằng phần lớn quyết định loại và tần suất tái cân bằng danh mục đầu tư. Các khoản đầu tư có rủi ro cao hơn thường sẽ yêu cầu tái cân bằng thường xuyên hơn với danh mục đầu tư có tính chất ổn định. 

Quyết định mục tiêu tái cân bằng phù hợp với cách tiếp cận cùng khả năng chấp nhận rủi ro của đầu tư.

2. Xem xét phân bổ tài sản lý tưởng của bạn

Khi bắt đầu tái cân bằng hãy chia danh mục đầu tư hiện dựa trên chiến lược quản lý rủi ro và tài sản bạn sở hữu. Đồng thời cần phải xem xét phân bổ tài sản lý tưởng nhất có thể. Nguồn phân bổ tài sản càng hợp lý thì quá trình tái đầu tư càng có hiệu quả cao hơn.

Tái cân bằng danh mục đầu tư thông minh và hiệu quả

Khi bắt đầu tái cân bằng hãy chia danh mục đầu tư hiện dựa trên chiến lược quản lý rủi ro và tài sản bạn sở hữu

3. Thực hiện quyết định giao dịch

Khi đã phân tích kỹ lưỡng các tài sản cần phân bố khi tiến hành tái cân bằng danh mục đầu tư thì bước tiếp theo cần nhanh chóng đưa ra các quyết định giao dịch. Nếu bạn đang tái cân bằng theo cách thủ công mà không có công cụ trợ giúp bạn cần cố gắng thực hiện các giao dịch càng gần nhau càng tốt. 

4. Xem xét thuế và phí

Có rất nhiều yếu tố trong công tác tái cân bằng trong đó cần xem xét thuế phí. Những khoản đầu tư tốn quá nhiều thuế phí cần cân nhắc lại có nên tái đầu tư hay không bởi lẽ nó sẽ tốn khá nhiều chi phí của bạn.

5. Theo dõi và kiểm tra danh mục đầu tư

Các nhà đầu tư cần định kỳ đánh giá lại các danh mục và điều chỉnh nếu cần để đảm bảo nó vẫn phù hợp với mục tiêu đầu tư và biến động của thị trường. 

V. Khi nào cần cân bằng lại danh mục đầu tư?

Tái cân bằng danh mục đầu tư thông minh và hiệu quả

Khi phân bổ tài sản sai lệch cần tái cân bằng danh mục đầu tư càng sớm càng tốt

1. Thay đổi mục tiêu đầu tư

Khi thay đổi mục tiêu đầu tư, việc cân bằng lại danh mục đầu tư là rất quan trọng để đảm bảo rằng danh mục đầu tư của bạn phản ánh mục tiêu và nguy cơ đầu tư hiện tại của bạn. Để cân bằng lại danh mục đầu tư, bạn có thể đánh giá lại mục tiêu đầu tư của mình, xác định lại nguy cơ và khả năng chịu đựng rủi ro, và điều chỉnh danh mục đầu tư của mình để phản ánh những thay đổi đó.

Điều này có thể bao gồm việc chuyển vốn giữa các loại tài sản khác nhau, tăng hoặc giảm tỷ trọng các khoản đầu tư cụ thể, hoặc thay đổi cách phân phối vốn trong danh mục đầu tư. Để cân bằng lại danh mục đầu tư một cách hiệu quả, nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đầu tư.

2. Thị trường biến động

Cân bằng lại danh mục đầu tư thời điểm thị trường biến động là vô cùng cần thiết, nó giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Để cân bằng lại danh mục đầu tư, bạn có thể xem xét điều chỉnh tỷ lệ phân bổ tài sản trong danh mục của mình, ví dụ như tăng cường đầu tư vào các loại tài sản giảm rủi ro như trái phiếu hoặc vàng, hoặc giảm tỷ lệ đầu tư vào các loại tài sản có rủi ro như cổ phiếu. 

Ngoài ra, bạn cũng nên theo dõi thường xuyên tình hình thị trường để điều chỉnh danh mục đầu tư theo xu hướng thị trường hiện tại.

3. Phát triển không đồng đều của các tài sản

Hiện tượng phát triển không đồng đều của các tài sản trong danh mục đầu tư có thể được giải quyết bằng việc cân bằng lại danh mục đầu tư. Hãy xem xét việc chuyển đầu tư từ các tài sản có hiệu suất cao đến các tài sản có hiệu suất thấp hoặc ngược lại. Bằng cách này, bạn có thể hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trong quá trình đầu tư của mình.

4. Phân bổ tài sản sai lệch

Khi phân bổ tài sản sai lệch cần tái cân bằng danh mục đầu tư càng sớm càng tốt. Đây là quá trình điều chỉnh tỷ lệ phân bổ của các tài sản trong danh mục đầu tư để đảm bảo rằng mức độ rủi ro và lợi nhuận phù hợp với mục tiêu đầu tư ban đầu. 

Bước đầu tiên là đánh giá lại mục tiêu đầu tư và tỷ lệ phân bổ mong muốn. Sau đó, đánh giá hiện trạng của danh mục đầu tư hiện tại và xác định các tài sản sai lệch. Cuối cùng, cân bằng lại danh mục bằng cách mua bán tài sản để đưa tỷ lệ phân bổ về mức mong muốn. Điều này giúp đảm bảo rằng danh mục đầu tư có thể đáp ứng mục tiêu đầu tư và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

5. Định kỳ hàng năm sau khi khai, nộp thuế

Tái cân bằng danh mục đầu tư của bạn hàng năm liên quan đến việc điều chỉnh việc phân bổ tài sản của bạn để duy trì mức độ rủi ro và lợi nhuận mong muốn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bán những tài sản có tỷ trọng cao và mua những tài sản có tỷ trọng thấp để đưa danh mục đầu tư trở lại mức phân bổ mục tiêu.

Khi tái cân bằng sau những tác động về thuế, điều quan trọng là phải xem xét thuế lãi vốn có thể áp dụng khi bán các khoản đầu tư. Tùy thuộc vào loại hình đầu tư và thời gian bạn nắm giữ nó, các mức thuế khác nhau có thể được áp dụng.

Để giảm thiểu tác động về thuế của việc tái cân bằng, bạn có thể muốn tập trung vào các chiến lược hiệu quả về thuế như bán các khoản đầu tư thua lỗ để bù đắp lợi nhuận hoặc sử dụng các tài khoản được ưu đãi về thuế như IRA hoặc 401(k)s. Điều quan trọng nữa là tham khảo ý kiến ​​của cố vấn tài chính hoặc chuyên gia thuế để đảm bảo bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho tình huống cụ thể của mình.

6. Kết hôn hoặc ly hôn

Khi kết hôn hoặc ly hôn, quan trọng là cân nhắc lại kế hoạch tài chính và đầu tư của mình. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để cân bằng lại danh mục đầu tư:

  • Xác định lại mục tiêu đầu tư của bạn: Bạn có thể cần thay đổi mục tiêu đầu tư của mình sau khi kết hôn hoặc ly hôn để phản ánh tình hình gia đình mới của bạn.
  • Đánh giá lại rủi ro và tỷ lệ cổ phần trong danh mục đầu tư: Cân nhắc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần trong danh mục đầu tư của bạn để phản ánh sự thay đổi trong tình hình tài chính của bạn sau khi kết hôn hoặc ly hôn.
  • Đầu tư dựa trên mục tiêu và thời hạn: Xác định mục tiêu đầu tư và thời hạn đầu tư để có thể xác định được chiến lược đầu tư phù hợp.
  • Tư vấn với chuyên gia tài chính: Nếu cần, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia tài chính để giúp bạn cân bằng lại danh mục đầu tư theo tình hình cá nhân của bạn sau khi kết hôn hoặc ly hôn.

Nhớ rằng mỗi tình huống đều khác nhau, vì vậy hãy đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên tình hình tài chính và mục tiêu cá nhân của bạn.

Tái cân bằng danh mục đầu tư là hoạt động vô cùng cần thiết của các nhà đầu tư. Biết cách tái cân bằng sẽ giúp các nhà đầu tư có được hiệu quả tốt nhất.

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/EOwdGS736fIL7NNMN6FvcSoYwOHGvZYbs570X1IR.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/VvUsgRKPmOmXWi1dQ1ti9RrFRj2PQ28Nxfu0e5fv.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger