Facebook Topi

31/10/2023

[THÔNG BÁO] CẬP NHẬT PHÍ DỊCH VỤ CỦA CHỨNG CHỈ QUỸ BVF

TOPI xin thông báo tới Quý khách hàng phí dịch vụ mới của chứng chỉ quỹ Công Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trong bài viết dưới đây!

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Các nội dung chính

Để tri ân nhà đầu tư nhân dịp thành lập BVF, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt điều chỉnh giảm 80% phí dịch vụ phát hành áp dụng cho khách hàng giao dịch 03 Quỹ mở của BVF bao gồm: Quỹ cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF).

Biểu phí 1: Áp dụng từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023

MÃ QUỸ

MÃ SẢN PHẨM

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

Dưới 2 tỷ

Từ 2 – 5 tỷ

Từ 5 – 20 tỷ

Từ 20 tỷ trở xuống

BVBF

BVBFN001

Mới

0,06%

0,05%

0,03%

0,03%

0,30%

0,25%

0,15%

0,15%

BVBFS002

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,24%

0,20%

0,12%

0,12%

BVBFS003

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,21%

0,18%

0,11%

0,11%

BVBFS004

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,18%

0,15%

0,09%

0,09%

BVPF

BVPFN001

Mới

0,10%

0,06%

0,04%

0,03%

0,50%

0,30%

0,20%

0,15%

BVPFS002

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,40%

0,24%

0,16%

0,12%

BVPFS003

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,35%

0,21%

0,14%

0,11%

BVPFS004

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,30%

0,18%

0,12%

0,09%

BVFED

BVFEDN001

Mới

0,10%

0,06%

0,04%

0,03%

0,50%

0,30%

0,20%

0,15%

BVFEDS003

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,40%

0,24%

0,16%

0,12%

BVFEDS004

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,35%

0,21%

0,14%

0,11%

BVFEDS005

Mới

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,30%

0,18%

0,12%

0,09%

 

Biểu phí 2: Áp dụng từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023

MÃ QUỸ

MÃ SẢN PHẨM

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI

Dưới 2 tỷ

Từ 2 – 5 tỷ

Từ 5 – 20 tỷ

Từ 20 tỷ trở xuống

Dưới 3 tháng Từ 3 đến dưới 6 tháng Từ 6 tháng đến dưới 1 năm Từ 1 năm trở lên

BVBF

BVBFN001 0,30% 0,25% 0,15% 0,15% 0,30% 0,20% 0,15% 0,00%
BVBFS002 0,24% 0,20% 0,12% 0,12% 0,30% 0,20% 0,15% 0,00%
BVBFS003 0,21% 0,18% 0,11% 0,11% 0,30% 0,20% 0,15% 0,00%
BVBFS004 0,18% 0,15% 0,09% 0,09% 0,30% 0,20% 0,15% 0,00%

BVPF

BVPFN001 0,50% 0,30% 0,20% 0,15% 0,50% 0,40% 0,30% 0,00%
BVPFS002 0,40% 0,24% 0,16% 0,12% 0,50% 0,40% 0,30% 0,00%
BVPFS003 0,35% 0,21% 0,14% 0,11% 0,50% 0,40% 0,30% 0,00%
BVPFS004 0,30% 0,18% 0,12% 0,09% 0,50% 0,40% 0,30% 0,00%

BVFED

BVFEDN001 0,50% 0,30% 0,20% 0,15% 0,50% 0,30% 0,00% 0,00%
BVFEDS002 0,40% 0,24% 0,16% 0,12% 0,50% 0,30% 0,00% 0,00%
BVFEDS003 0,35% 0,21% 0,14% 0,11% 0,50% 0,30% 0,00% 0,00%
BVFEDS004 0,30% 0,18% 0,12% 0,09% 0,50% 0,30% 0,00% 0,00%

 

 

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/p79cQXw1O9Yqvz53HKedOuxP6WGPFW0e7dLVrYB2.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger