#Trái phiếu riêng lẻ

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/sWhe5vfnXa2f6sBVjCNepsDA3xoRyO5P7RYGeyTc.jpg?w=686&h=386&v=2022

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ - Quy định và điều kiện phát hành tại Việt Nam

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ là phương thức chào bán cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư và không thông qua phương tiện thông tin đại chúng và phải tuân thủ quy định của luật pháp.

18/04/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/tNQRquol4YB6tyxCtPMialGYXZ7nOpbDBnp1xDej.jpg?w=686&h=386&v=2022

Trái phiếu riêng lẻ là gì? Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ

Trái phiếu riêng lẻ là trái phiếu phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư và không chào bán thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tìm hiểu điều kiện và quy định về chào bán trái phiếu riêng lẻ.

10/01/2023

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI