#Tài sản dài hạn

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/mss82Vh30G8IheP5voeXOCVPtziU8j4P2Cm8IVSo.jpg?w=686&h=386&v=2022

Tài sản dài hạn là gì? Cách đầu tư tài sản dài hạn hiệu quả

Tài sản dài hạn là các loại tài sản được doanh nghiệp sử dụng và thu hồi vốn từ 01 năm trở lên. Vai trò của tài sản dài hạn là phản ánh tiềm lực và quy mô của doanh nghiệp, là điều kiện cần để doanh nghiệp vận hành sản xuất và kinh doanh, là cơ sở để đánh giá doanh nghiệp.

25/07/2023

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI