Facebook Topi

#Kinh tế vi mô

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/1/madOg1ab2iCKCJIuzu9bVDCe9bvaBgP4bI3qHJBz.jpg?w=686&h=386&v=2022

Môi trường vĩ mô và những ảnh hưởng tới thị trường tài chính chung

Môi trường vĩ mô đề cập đến những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, chẳng hạn như lạm phát, chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, chi tiêu của người tiêu dùng, GDP và tỷ lệ việc làm…

13/10/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/ZG3Ri8XAM2V4dNuXGjdRvTHzCGzzl9Kab8e4BmJs.jpg?w=686&h=386&v=2022

Kinh tế vi mô là gì? Ảnh hưởng của kinh tế vi mô trong đầu tư

Kinh tế vi mô là một trụ cột của khoa học kinh tế, nghiên cứu những quyết định của các cá nhân trên từng loại thị trường, để từ đó rút ra những vấn đề mang tính quy luật kinh tế. 

25/04/2023

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI