03/04/2023

Quy tắc 72 là gì? cách sử dụng quy tắc 72 trong đầu tư hiệu quả

Quy tắc 72 sử dụng để tính ra tỷ suất lợi nhuận gộp hàng năm từ khoản đầu tư ban đầu. Áp dụng quy tắc 72 nhà đầu tư có thể biết được tương lai khoản đầu tư của bạn sẽ như thế nào, cần bao lâu thì mới đạt được số tiền vốn theo kế hoạch đã đặt ra. Quy tắc 72 được sử dụng để chứng minh tác động lâu dài của loại chi phí này lên sự tăng trưởng của khoản đầu tư. 

icon-fb

Share

icon-copy

Copy link

Quy tắc 72 là một quy tắc rất phổ biến trong đầu tư, giúp chúng ta xác định được thời gian cần để có thể tăng gấp đôi số vốn của bản thân với mọi lãi suất. Công thức tính của Quy tắc 72 là một phiên bản rút gọn của công thức tính lãi kép. Trong đó, lãi kép là số tiền lãi sinh ra từ cả tiền vốn gốc và tiền lãi mà vốn gốc đó tạo ra, và tăng trưởng theo thời gian.

Ta cũng tính được tỷ lệ tăng trưởng của một doanh nghiệp, đồng thời tìm được khoảng thời gian cần cho giá trị đồng tiền giảm một nửa khi lạm phát xảy ra. Vậy quy tắc 72 là gì? Áp dụng như thế nào?

1. Quy tắc 72 là gì?

Quy tắc 72 (Rule of 72) là quy tắc được sử dụng để tính ra tỷ suất lợi nhuận gộp hàng năm từ khoản đầu tư ban đầu. Sử dụng công thức trong quy tắc 72 giúp bạn biết được cần bao lâu để số tiền đầu tư của bản thân có thể tăng gấp đôi, với giả định tỷ lệ lãi hàng năm không đổi.

Quy tắc 72 là một cách tính nhanh tác dụng của lãi suất kép, cho kết quả chính xác với tỷ lệ lãi suất nằm trong khoảng từ 6% - 10%. Hoặc bất cứ thứ gì tăng theo cấp số nhân như GDP, lạm phát… cũng có thể dùng quy tắc này.

Quy tắc 72 là gì?

Quy tắc 72 được ứng dụng một cách hiệu quả trong đầu tư

2. Quy tắc 72 và lãi kép

Lãi kép tức là lãi chồng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền lãi này không chỉ sinh ra từ vốn gốc mà còn sinh ra từ chính tiền lãi mà vốn gốc đã tạo ra trước đó, sức mạnh của lãi kép sẽ càng lớn mạnh theo thời gian, nó có thể nhân số tài sản của bạn hiện có lên gấp mấy lần.

Trên thực tế, công thức tính của Quy tắc 72 là một phiên bản rút gọn của một loạt các công thức toán phức tạp, bắt đầu từ công thức tính lãi kép.

Số tiền tích lũy = Khoản đầu tư gốc x (1 + lãi suất mỗi kỳ) x chu kỳ

Gọi số vốn gốc là P, lãi suất r và chu kỳ t

Khi số tiền tích lũy gấp đôi số vốn gốc thì ta có công thức:

2P = P x (1+r) x t 

<=> 2 = (1 + r) x t

Giải phương trình với ẩn t bằng cách lấy log tự nhiên cho cả 2 về ta được:

t = ln(2) / ln(1+r) = 0.69 / ln(1+r)

Giả sử r = 8% (mức trung bình lãi suất từ 6 - 10%)

=> t =  (0.69 / r) x ln(0.08) / ln(1+0.08) = (0.69 / r) x 1.0395

=> t x r = 0.69 x 1.0395

Nhân hai về với 100 để làm tròn tỷ lệ phần trăm R ta có:

t x R = 72 hay Rt = 72

Hiện nay, lãi suất kép được áp dụng trong rất nhiều kênh đầu tư như BĐS, chứng khoán. Gửi tiết kiệm để nhận lãi suất kép gần như là không thể, vì lạm phát ảnh hưởng mạnh mẽ đến lãi suất kép. Chẳng hạn, gửi tiết kiệm lãi suất kép là 5% nhưng lạm phát đã là 4%, vậy thì thực tế, lãi suất gửi tiết kiệm của bạn chỉ có 1% thôi. 

Quy tắc 72 và lãi kép

Mối quan hệ giữa quỹ tắc 72 và lãi kép trong đầu tư

Những kênh đầu tư dài hạn sẽ không chịu tác động của lạm phát, thời gian càng dài thì sẽ càng lời, vậy thì áp dụng lãi suất kép rất có lợi, ví dụ như bất động sản, để càng lâu thì bất động sản càng có giá, bạn có thể áp dụng công thức tính Quy tắc 72 để tính ra thời gian sinh lời gấp đôi của tài sản.

Ngoài bất động sản thì bạn cũng có thể đầu tư cổ phiếu, với ưu điểm là không cần số vốn lớn như bất động sản, tính thanh khoản của thị trường chứng khoán lại cao, giao dịch mua bán nhanh chóng, vì vậy có rất nhiều tỷ phú trên thế giới giàu có nhờ lãi suất kép áp dụng lên thị trường chứng khoán.

3. Vai trò của quy tắc 72 trong đầu tư

Áp dụng Quy tắc 72 trong đầu tư thì:

Bạn có thể tính toán được tương lai khoản đầu tư của bạn sẽ như thế nào, biết được thời gian bao lâu thì bạn mới có thể hoàn thành mục tiêu về tiền lãi đã đặt ra, với mức lợi tức là bao nhiêu mới đủ. Chứ không còn mơ hồ, chỉ cần thấy lãi là được, không biết phải phấn đấu trong bao nhiêu năm.

Tiếp theo, bạn có thể hình đúng mức chấp thuận rủi ro của bản thân, để cân nhắc đầu tư vào các hạng mục tốt hơn, gia tăng lợi nhuận tiềm năng lên và rút ngắn thời gian thực hiện.

Lưu ý, trong quá trình áp dụng không nên dùng nhiều mức lợi tức, sẽ luôn có những “biến số” chi phối, không phải lúc nào áp dụng công thức cũng đúng hoàn toàn.

Vai trò của quy tắc 72 trong đầu tư

Lợi ích mà quy tắc 72 mang lại cho người dùng

4. Cách sử dụng quy tắc 72 trong đầu tư

Liên quan đến khoản phí ăn vào lãi đầu tư, quy tắc 72 được sử dụng để chứng minh tác động lâu dài của loại chi phí này lên sự tăng trưởng của khoản đầu tư.

Áp dụng quy tắc 72 ta tính được tỷ lệ tăng trưởng của một doanh nghiệp. Dù việc tính nhẩm này không hoàn toàn chính xác vì làm tròn nhiều nhưng cũng giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quát về mức độ tăng trưởng của công ty khi cần phân tích chuyên sâu.

Để tính tỷ lệ tăng trưởng dựa vào quy tắc 72 thì ta làm như sau:

Bước 1: Tính số lần gấp đôi

Có 2 cách để tính: 

Cách thứ nhất, ta tính số lần dữ liệu năm hiện tại so với dữ liệu năm quá khứ rồi chia số lần đó cho 2.

Hoặc tính theo cách hai, lấy dữ liệu năm quá khứ nhân với 2 liên tục cho đến khi xấp xỉ hoặc bằng số liệu năm hiện tại, rồi đếm số lần đã nhân với 2 đó.

Cách sử dụng quy tắc 72 trong đầu tư

Cách sử dụng quy tắc 72 thành công

Bước 2: Tính số năm cần cho một lần gấp đôi

Ta lấy số năm giữa hai thời điểm tính toán chia cho số lần gấp đôi

Bước 3: Tỷ lệ tăng trưởng sẽ bằng 72 chia cho số năm cho 1 lần gấp đôi

Lấy ví dụ cụ thể cho dễ hiểu, tính tỷ lệ tăng trưởng của Vinamilk trong 10 năm:

Doanh thu hợp nhất của Vinamilk trong năm 2022 là 60,075 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất của Vinamilk trong năm 2012 là 27,012 tỷ đồng

Bước 1: Số lần gấp đôi sẽ là 60,075/27,012 = 2.2 lần, lấy tròn 2

Đem 2/2 = 1

Bước 2: Số lần nhân đôi trong 10 năm: 10/1 = 10 năm gấp đôi 1 lần

Bước 3: 72/10 = 7.2% Vậy tỷ lệ tăng trưởng 10 năm qua của Vinamilk xấp xỉ 7.2%

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể sử dụng quy tắc 72 để tìm khoảng thời gian cần cho giá trị đồng tiền giảm một nửa khi lạm phát xảy ra. Quy tắc này có thể áp dụng với tất cả các loại thời hạn trong điều kiện tỷ suất sinh lợi được cộng dồn hàng năm.

5. Ví dụ về quy tắc 72

Công thức cho quy tắc 72:

Số năm nhân đôi = 72 / Lãi suất

Trong đó, lãi suất chính là tỷ suất lợi nhuận trên một khoản đầu tư

Ví dụ về quy tắc 72

Ví dụ thực tiễn về quy tắc 72 mà bạn nên biết

Ví dụ: Bạn muốn gấp đôi vốn trong 10 năm thì phải kiếm được mức lãi là 72/10 = 7.2%.

Nếu muốn gấp đôi số vốn trong vòng 05 năm thì mức lãi suất cần đạt được phải là 72/5 = 14.4%.

Hoặc với mức lãi suất là 8% cần bao nhiêu năm thì số vốn gấp đôi, lấy 72/8 ~ 9 năm. Vậy với mức lãi 8% thì cứ 9 năm 1 lần số vốn của bạn sẽ tăng gấp đôi, 18 năm thì số vốn sẽ tăng gấp 4…

Tóm lại, dù chỉ lấy con số xấp xỉ nhưng quy tắc 72 vẫn là một công thức hữu ích mà ai cũng có thể tính nhẩm để ước lượng tác động của lãi kép lên khoản đầu tư của mình. Trên đây là những thông tin cơ bản về quy tắc 72, TOPI mong rằng thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội