Facebook Topi

1. Tiền của nhà đầu tư trên TOPI sẽ đi đâu?

2. Biểu phí sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng TOPI là gì?

3. Khi thực hiện giao dịch rút tiền, sau bao lâu tiền được chuyển về tài khoản ngân hàng? Các giao dịch nạp/rút tiền có được thực hiện các ngày cuối tuần không?

4. Cách tính thuế TNCN?

5. Làm sao để nạp tiền và rút tiền trên TOPI?

6. TOPI có định hướng phát triển các sản phẩm khác như chứng khoán, vàng… ngoài sản phẩm Tích lũy và Chứng chỉ quỹ hiện có không?

7. Số tiền tối thiểu để đầu tư vào Chứng chỉ quỹ là bao nhiêu?

8. Sau khi đặt lệnh mua Chứng chỉ quỹ, lệnh sẽ được khớp khi nào?

9. Sau khi sở hữu thành công chứng chỉ quỹ, khách hàng có thể thực hiện bán chứng chỉ quỹ đó khi nào?

10. Đầu tư sản phẩm Chứng chỉ quỹ trên TOPI có lợi gì hơn so với việc đầu tư trực tiếp với các đơn vị phát hành Chứng chỉ quỹ?

bg-support-web
logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger