Facebook Topi

#Lợi nhuận thuần

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/eANEuO5NbGbpCC2D9vMCeqzWldgVqPxNZ0WUwu05.jpg?w=686&h=386&v=2022

Lợi nhuận giữ lại là gì? Các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại là nguồn vốn quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư, giúp doanh nghiệp phòng ngừa các rủi ro và duy trì tính thanh khoản trước các biến động thị trường, để doanh nghiệp không phải bỏ lỡ các cơ hội đầu tư và hợp tác tiềm năng. Lợi nhuận giữ lại là khoản không phải nộp thuế trên cổ tức. 

18/10/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/wwitIq4nyrhIlEVfeXR5GmZWUrZJpFl7UaxbtNgA.jpg?w=686&h=386&v=2022

Doanh thu thuần là gì? Ý nghĩa và công thức tính nhanh chóng

Doanh thu thuần là gì, có vai trò gì trong quản trị doanh nghiệp? Cách tính doanh thu thuần thế nào? Phân biệt doanh thu thuần với doanh thu ròng, lợi nhuận thuần.

21/04/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/yEYqE2ZUJrmQ6eHjdJUchLQpkZ9TZ68uTbO125fJ.jpg?w=686&h=386&v=2022

Lợi nhuận là gì? Cách tính lợi nhuận chính xác

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và các chi phí phát sinh trong đầu tư kinh doanh. Hiểu về lợi nhuận giúp chúng ta đánh giá được sức khỏe tài chính cũng như tiềm năng tương lai của tổ chức.

13/10/2023

Xem thêm

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/Ob6xshyyToDsf7O4Etk0Zq16fZt2DtMsZIUQluAd.jpg?w=686&h=386&v=2022

Lợi nhuận thuần là gì? Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần không chỉ là một con số trên bảng cân đối kế toán mà còn là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp và các bên liên quan đánh giá và theo dõi hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

31/01/2024

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI