#Hối phiếu

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_article/0/0/0/0/cWVEjEpSsc7KrBQM0hIoOfkgT8bPL8XOnjsFDRDz.jpg?w=686&h=386&v=2022

Hối phiếu là gì? Các loại hối phiếu cơ bản hiện nay

Hối phiếu là một phương thức thanh toán, một công cụ lưu thông tín dụng cũng là chứng từ có giá nên có thể cầm cố, thế chấp hoặc mua bán. Hối phiếu có tính trừu tượng, tính bắt buộc và tính lưu thông. 

26/06/2023

Xem thêm

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI