Facebook Topi

27/10/2022

NGA bị loại khỏi Emerging Market, còn Việt Nam bao giờ được vào ?

icon-fb
icon-x
icon-pinterest
icon-copy

Các nội dung chính

Đây có thể nói là một tổn thất tiếp theo với kinh tế Nga vì hạng thị trường vốn rất quan trọng trong việc thu hút các dòng vốn quốc tế.

Nhắc lại vấn đề này thì mình lại nhớ trong chương trình Đầu tư gì 2022 thì anh Phúc có nhắc đến việc có khả năng thị trường Việt Nam được nâng hạng.

Viễn cảnh đó quả là tích cực và sẽ rất tuyệt nếu nó xảy ra, tuy nhiên góc nhìn của mình thì chặng đường đến đó còn khá dài và khó có thể thực hiện trước 2025

Nhằm hệ thống lại kiến thức mình xin được chia sẻ như sau, thị trường được chia làm 3 cấp độ

 1. Thị trường cận biên (Frontier Market)

 2. Thị trường mới nổi (Emerging Market)

 3. Thị trường phát triển (Developed Market)

Hiện trên thế giới có một số tổ chức xếp hạng, trong đó nổi bật có 3 tổ chức

 • MSCI - Morgan Stanley Capital International - Là tổ chức xếp hạng thị trường toàn cầu của Mỹ

 • FTSE - Là tổ chức xếp hạng thuộc Sở giao dịch chứng khoán London

 • SnP - Là tổ chức xếp hạng của SnP Global

Sau khi nghiên cứu bảng đánh giá mới nhất của MSCI với các tiêu chí phân theo 3 nhóm

A. Phát triển kinh tế - Tính bền vững của phát triển kinh tế.

B. Quy mô và Thanh khoản

 • Số lượng doanh nghiệp đáp ứng Standard Index

C.Tiêu chí khả năng tiếp cận thị trường

 • Độ mở với NĐTNN

 • Sự dễ dàng cho dòng chảy của vốn

 • Tính hiệu quả của cơ chế hoạt động thị trường

 • Mức độ khả dụng của các công cụ tài chính

 • Tính ổn định của định chế thị trường

Thì mặc dù nhóm tiêu chí A chưa áp dụng với trường hợp từ cận biên lên mới nổi thì mình nhận thấy con đường nâng hạng của Việt Nam còn xa tít tắp 😉 vì những nhóm chỉ tiêu

 • C1-Tính mở với nhà đầu tư nước ngoài ( 3 tiêu chí chưa đáp ứng - Liên quan đến Luật đầu tư, với luật đầu tư mới thì vẫn còn nhiều ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài

 • C2 Mức độ tự do trên thị trường ngoại hối ( 1 tiêu chí chưa đáp ứng) - Việc mua bán ngoại tệ tại Việt nam vẫn có kiểm soát và không thể tự do chuyển đổi trong thời gian tới

 • C3.Tính hiệu quả của cơ chế hoạt động của thị trường ( 5 tiêu chí chưa đáp ứng 😉 )

Vậy thôi, con đường MSCI theo quan điểm của mình tại Việt Nam sẽ vô cùng khó đạt được vào 2025, nên kì vọng nâng hạng để có luồng vốn ngoại làm thay đổi định giá cổ phiếu vẫn còn là một ước mơ 😉

Bài khá dài, nhiều biểu đồ nên bạn nào muốn đọc có ảnh minh hoạ thì ghé thử trang Substack mình mới lập để trình bày cho đẹp.

https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/EOwdGS736fIL7NNMN6FvcSoYwOHGvZYbs570X1IR.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/yb1eTdsQWerFdzUQPOGqlSs1cz5mJ8M7eu95jxJz.jpg?w=500&h=386&v=2022https://9746c6837f.vws.vegacdn.vn/resize/thumb_banner/0/0/0/0/VvUsgRKPmOmXWi1dQ1ti9RrFRj2PQ28Nxfu0e5fv.jpg?w=500&h=386&v=2022

Bài viết liên quan

logo-topi-white

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VAM

Tầng 11, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger