Facebook Topi
banner-why-choose

Ủy thác đầu tư cho Amber Capital

amber-logo

Tài sản tích lũy của khách hàng tại TOPI sẽ được ủy thác đầu tư cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (Amber Capital) - Đơn vị được cấp phép bởi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước - thực hiện đầu tư vào các sản phẩm tiền gửi tuân thủ quy định về quản lý danh mục đầu tư.

Ngân hàng BIDV giám sát

giao dịch đầu tư

logo-bidv

Các giao dịch đầu tư tại Amber Capital được lưu ký và giám sát bởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Kiểm toán hàng năm bởi EY

logo-ey

Công ty Cổ phần Đầu tư VAM - Đơn vị chủ quản của TOPI - được kiểm toán hàng năm bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young - nhóm 4 công ty kiểm toán lớn và uy tín hàng đầu thế giới.

bg-why-choose

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI

icon-messenger