Facebook Topi

CÁCH TÍNH LỢI NHUẬN TOPI

Tích lũy là một sản phẩm hợp tác đầu tư của TOPI, khách hàng có thể tích lũy với một kì hạn cụ thể và hưởng mức lợi nhuận cố định tương ứng

Công thức tính lợi nhuận

• Tích lũy không kỳ hạn

calculate-formula

• Tích lũy có kỳ hạn

calculate-formula-2

Thời gian tính lợi nhuận

Tích lũy không kỳ hạn

• Trường hợp 1: Nạp tiền trước 12h

case-1

• Trường hợp 2: Nạp tiền sau 12h

case-2

(*) Ngày T: Ngày nạp tiền

Tích lũy có kỳ hạn

case-3

Thuế thu nhập cá nhân

(Thuế TNCN)

Thuế TNCN được tính trên tổng lợi nhuận mà khách hàng được nhận, không tính trên số tiền gốc mà khách hàng tích lũy.

Thuế TNCN = Lợi nhuận tích lũy x 5%

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI